top of page

בשבע השבתות שלאחר תשעה באב קוראים בהפטרה פרקי נחמה מחלקו השני של ספר ישעיהו.

מוזמנים ללמוד את שבע דנחמתא באתר התנך

הפטרת ואתחנן
ישעיהו מ', א-כו

הדאגה לכל פרט

ד"ר חגי בן ארצי

וידאו
קצרים

?מתי נבואות לא נכתבות

הרב ד"ר יואל בן נון

ביאורי מילים לפרק

הרב עדין שטיינזלץ

הרב אלקלעי, בנימין זאב הרצל ויוסף חיים ברנר - כמו ישעיהו בפרקנו, תיאורים מדהימים צופי פני עתיד כתבו הוגים ומנהיגים, שלא ראו עצמם נביאים 

 

בשבת 'נחמו' התר"ף (1920) הגיע הנציב הבריטי הלורד סמואל, יהודי וציוני, לבית הכנסת 'החורבה' בעיר העתיקה....

מה רע בחָצִיר? למה אתם לא רוצים שישוו אתכם לצִיץ הַשָּׂדֶה? ואיזו פרסומת למשקה אנרגיה מסתתרת בפסוקים?

 

מתוך ביאור הרב עדין אבן ישראל (שטינזלץ) לספר ישעיה בהוצאת קורן

 

הקב"ה מתואר כבורא כל העולם ואין מי שישווה לו כלל. אף על פי כן אין הוא מופיע כמלך עריץ שרק כבודו חשוב בעיניו אלא להיפך - הוא דואג לחלשים כרועה הרועה את צאנו ונותן ליעפים כח.

הגיע זמן הנחמה. הנביא פונה ליושבי ירושלים ומבקש מהם להכריז...

מאמרים

פתיחה לשבע דנחמתא

הרב משה ליכטנשטיין

שבע דנחמתא

הרב יהודה שביב

לתשעה באב אופי כפול של אבל ותשובה ולכן מתאים שהנחמה תהיה בעלת מסר כפול של נחמה וקריאה לתשובה. ועל כן מיד לאחר תשעה באב, אנו פותחים בקריאת שבע הפטרות נחמה, ולאחר מכן ישנו מעבר לקריאת פרקי תשובה.

(עמוד אחד)

מדוע נבחרו דווקא שבע נבואות אלו של ישעיהו להיקרא "שבע דנחמתא"? ייתכן שמעבר לפן הנחמה שבהן, ניתן למצוא קשר בין ההפטרות לבין הפרשות שאחריהן הן נקראות.

(4 עמודים)

bottom of page