top of page
מורי תנך יקרים,
אנו שמחים לעדכן אתכם שגם השנה מיזם התנ"ך של מכללת הרצוג יעמיד לרשות המורים והתלמידים מספר פרויקטים שניתן להיעזר בהם ככלים תומכים להוראה וללמידה של התנ"ך:
 

היינו כחולמים לכיתות ז'-ח' על הספרים יהושע שופטים - לימוד בקיאות חווייתי דרך המחשב או דרך סמרטפונים המלווה את הלימוד בכיתה בספרים הנלמדים בכיתות אלו. המעוניינים להכיר את הכלי מוזמנים להיכנס לכישור דרך כניסת אורח ולהתרשם ממנו http://play.hatanakh.com/Welcome

היינו כחולמים - למעוניינים ללמוד את כל נביאים ראשונים באתר ובאפליקצית היינו כחולמים - בעקבות ההצלחה של השנתיים האחרונות נפתח גם השנה את פרוייקט 'היינו כחולמים' הכולל 170 פרקי תנ"ך של הספרים יהושע שופטים שמואל מלכים ועזרא ונחמיה  בקצב של ששה פרקים בשבוע - מתחילים בע"ה ביום ראשון, י"ב מר-חשוון, שלאחר פרשת לך- בסימן לך לך לארצך... - לומדים תנ"ך בפרקי עם ישראל בארצו.
הפרויקט מיועד לכלל המורים והתלמידים המעוניינים ללמוד לימודי בקיאות לצד לימודי העיון הנלמדים בבית הספר. המעוניינים להתרשם מהפרויקט יכנסו דרך כניסת אורח לקישור הבא: http://play.hatanakh.com/

 לימוד הפרק היומי לפי קצב 929 עם מכללת הרצוג hatanakh.com/daily  במסגרת זו יילמדו השנה ספרי ישעיהו, ירמיהו יחזקאל - בקצב של 5 פרקים לשבוע - הלימוד יכול להתאים לתלמידים או לסיירות תנ"ך בתיכון, שירצו להשקיע זמן פנוי לטובת לימוד פרקי תנ"ך בכלים חדשניים ובחומר מעשיר על הפרקים הרלוונטיים. לימוד ספר ישעיהו התחיל השבוע כך שמי שיזדרז להתחיל יוכל ללמוד בפרוייקט זה באופן מיידי.

מורים שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לקבל תמיכה ממכללת הרצוג לקידום הנושא,
ניתן לפנות בנושא לאורית פארדניק בכתובת המייל oritpa@herzog.ac.il
 
בברכה 
אריאל איראני מנהל מיזם תנ"ך הרצוג
הרב ד"ר שוקי רייס, ראש החוג לתנ"ך ומיזם התנ"ך הרצוג
bottom of page