חלק ראשון

קריאת הפרק והבנתו

קראו את הפרק וסמנו את כל הפעמים ששם ה' מופיע בפרק (שם ה' ושם א-להים)

אז.. הצלחתם? הזינו כאן:

מספר הפעמים ששם א-להים מופיע:

מספר הפעמים ששם ה' מופיע: