top of page
herzog.png
logo hatanakh.png

מיזם התנ"ך

אתר התנ"ך הוא מזמן כבר לא רק אתר, אלא אב למיזמים חדשניים ומרגשים שקמו בעקבות הניסיון והעבודה באתר התנ"ך. בדף זה רכזנו עבורכם את המיזמים שעסקנו בהם בשנה האחרונה.

הפרק היומי.png
דוגמא 1.png

2

היינו כחולמים

מיזם היינו כחולמים מבקש לחבר צעירים ומבוגרים לפרקי התנ"ך העוסקים בישיבת עם ישראל בארצו ובהתמודדויות עם מציאות זו, המתגשמת גם בדורנו. המיזם מנגיש לנוער (ולא רק...) את פרקי התנ"ך באמצעות למידה יומית, חווייתית להוויה של החזרה לארץ התנ"ך.

1

אתר התנ"ך

כולל תכנים שיעורים סרגלים ומפות עם אפשרות להדרכה פיזית ומקוונת איך להשתמש באתר ללמידה ולהוראה.

5

הפרק היומי

סיימנו את הסבב הראשון של הפרק היומי בתנ"ך והתחלנו מבראשית. בקרוב מתחילים ספר שמות.

3

3

בשנה האחרונה עמלו צוות מטעם החוג לתנך של המכללה על הכנת קורס מוק לתלמידי כתות י' העוסק בנביא אליהו. הקורס מבוסס סרטונים של טובי המרצים במכללת הרצוג.
 

הקורס עוסק בפרקים י"ז – י"ט בספר מלכים א' ופרק ב' בספר מלכים ב' ומתאים לחלק מ30% של הערכה חילופית.

MOOC פרקי אליהו

מפות באתר התנ"ך

4

באתר תוכלו למצוא מפות מקראיות בשכבה עם מפה עכשווית, לסנן לפי ספר ופרק ולחפש כל מקום שנזכר בתנ"ך

התחלה
bottom of page