Mastermind

חושבים עתיד - חינוך 2030

שולחן עגול ואינטימי של מומחים מתחומים שונים 

לזיהוי מגמות ועתידנות חינוכית 

השאלות הגדולות שנדבר עליהן

איך יתרחש תהליך הלמידה?

איך יתנהלו מערכות היחסים?

מי הם המורים החדשים?

היכן יתרחש מרחב הלמידה העתידני?

מה השינוי הצפוי ואיך להיערך אליו?

מה מייחד אותנו?

עבודה במחזורים קצרים
הגישה שלנו בנויה על בסיס מודל ה agile development: תכנון, ביצוע, משוב. קורס קצר, ממוקד, שניתן לשפרו בצעדים קטנים באמצעות מודל הagile. 
מומחים מתחומי דעת שונים
הקורסים יופקו על ידי טובי המומחים מתחומי דעת שונים, מגוונים ואיכותיים, כך שיאפשרו רמות שונות של העמקה ויישום.
הטמעה מיידית
המורים יתבקשו ליישם את מה שהם למדו בתחום אותו בחרו ולתעד את עשייתם. הקורס כמחולל שינוי מעשי ולא תיאורטי.

ניפגש ביום רביעי, 26.12.18

במשרדי Playbuzz

רח' אלוף קלמן מגן 5 בתל-אביב,

בניין שרונה מרקט, כניסה A  קומה 2

דיון ומשימות בקבוצות קטנות

17:00

הפסקת קפה

17:50

איסוף וסיכום

18:00

סיום

19:00

התכנסות

16:00

הרצאה: ד"ר יואב ארמוני

הטכנולוגיה בשירות החינוך וההוראה – מגמות עתידיות

16:20

הרצאה: יעל שפריר

מגמות בצריכת תוכן

16:40

בהשתתפות

ליאת צבי

מנהלת תחום הלמידה הדיגיטלית במכון הישראלי לחדשנות

איל שאול

ראש תחום מנהלים באבני ראשה

יאיר שוהם

מנהל השקעות הון הסיכון של אינטל בישראל ואירופה

אורי שנער

מנהל מדיה (טלוויזיה ודיגיטל) יו"ר "ניצוצות"

הילה לוגר

מחנכת, יוצרת ומנחת קבוצות

ד"ר יואב ארמוני

הייטקיסט בעבר, חינוך בהווה, מלמד בעתיד

ידעיה לוין

מ"מ מנכ"ל משותף, מכללת הרצוג

שני זיו

מפתח למידה

שרית מילמן טביב

מנהלת מערך ליווי בוגרי תכניות צוערים לרשומ"ק

מירב חורב מלול

סגנית ראש מטה ישראל דיגיטלית - השכלה ויישום

יונית סדן

מנהלת תחום פיתוח, מכללת הרצוג

גילי טלמור

מנהלת תוכן, חותם

יעל שפריר

סמנכ"ל שותפויות בינלאומיות, פלייבז

ירמי סטויסקי

מנהל תיכון הימלפרב, בשבתון

ד"ר צחי לב-רן

ראש תחום אקדמיה-שדה, מכללת הרצוג