דמותו

של מנהיג

נלמד על יהונתן בן שאול ואבשלום בן דוד כדי להבין אילו תכונות דרושות(או לא) כדי להנהיג