לימוד יומי כפתור.png
דפי קהילות לומדות
מזמור המנורה
תהלים ס"ז
מזמור ס"ז כתוב במבנה של מנורה, ומביע את רעיון ההכרה הלאומית בא-להים, יחד עם גילוי דרכו ומשפטו בארץ. המזמור עוסק בברכה הרוחנית ובברכה הגשמית שתבוא בעקבותיה.
כי תצא למלחמה
תהלים ס'-ס"א
פרקים ס' ס"א מתארים תחושות קשות של העם בזמן מלחמה. מהן נקודות החוסן של עם ישראל, אשר בעזרתן יצליח להתחזק ולהתמודד בשעות קשות אלה?
תקופת נדודיו של דוד בראי מזמורי תהלים
תהלים נ"ב - נ"ח
קבוצת המזמורים בין נ"א ל-ס"ד מורכבת ברובה ממזמורים המשויכים לאירועים מחיי דוד, בעיקר מהתקופה בה ברח משאול. בשיעור נעסוק בתחושותיו של אדם הנרדף על ידי סביבתו על לא עול בכפיו ובמסקנות העולות מהחוויה הקשה הזו: הייאוש מבני האדם, מציאת הנחמה בקרבת אלקים, ואפשרות התיקון המוצעת במזמורים
שירת האדם
תהלים מ"ד-מ"ו
בשיעור נעיין בשלושה מזמורים, מ"ד -מ"ו, בהם באים לידי ביטוי רגשות ומחשבות של האדם, אפילו כאשר הם שונים מדברי הנביאים. ננסה לקשר את המזמורים לאירועים תנכיים ולהבין את רגשות האנשים באותה תקופה, ונחבר ביניהם לבין שירים בני זמננו ומשמעותם. נשאל את עצמנו, מה מקומה של שירה כזו בתנ"ך, ובעולם הדתי בכלל?
התמודדות עם ייסורים
תהלים ו'; ל'; ל"ח
בשיעור זה נעסוק בשלושה מזמורי תהלים הנוגעים לחווית הייסורים הפרטית של האדם. מזמור ו' ומזמור ל"ח, העוסקים בהתמודדות הנפשית תוך כדי המצב הקשה, וכל אחד מהם מציג גישה שונה להתמודדות עם הייסורים; ומזמור ל' העוסק באדם שכבר יצא מן הייסורים, ולאור זאת מתבונן על חייו מפרספקטיבה חדשה.
קול ה' בכח קול ה' בהדר
תהלים כ"ט
מזמור כ"ט מתאר את קול ה' המתגלה בעולם. כיצד קול ה' משפיע על המציאות? מתי התגלות ה' היא הרסנית ומתי היא מיטיבה עם העולם? ומדוע מזמר זה מרכזי כל כך בעולם התפילה?
' שבתי בבית ה
תהלים ט"ו; תהלים כ"ג-כ"ז
ברבים מפרקי תהלים מביע דוד השתוקקות לבית ה'. מה מקורה של השתוקקות זו? כיצד ניתן להגיע אליה? וכיצד השתוקקות זו יכולה להשפיע על חיי האדם גם מחוץ למקדש?
התבוננות בבריאה ובתורה
תהלים י"ט
מה מרגיש המשורר המתבונן בפלאי הבריאה ובחוקיה? כיצד משפיעה התורה על נפש האדם? ומה הקשר בין השניים?
בטחון בה' כבסיס לבטחון עצמי
תהלים ד'-ח'
במזמורים ד'-ז' המשורר מתמודד עם אנשים המערערים על מעשיו ואף על אישיותו. מתוך קריאת המזמורים הללו, מתברר שיש קשר עמוק בין הביטחון של האדם בה' ובאהבת ה' אליו, לבין הביטחון שלו בעצמו ובצדקת דרכו, ויכולתו להתמודד עם האתגרים העומדים לפניו, או עם אנשים אחרים המלעיזים עליו ומערערים את בטחונו. מה מוסיף מזמור ח' לתחושת הבטחון של האדם?
פתיחה לתהלים
תהלים א'-ג'
נעסוק בשלושת המזמורים הראשונים של ספר תהלים כפתיחה לספר כולו. ננסה להבין כיצד התקדשו מזמורים שנאמרו על ידי בני אדם והפכו לחלק מכתבי הקודש? וכיצד מזמורים אלה רלוונטיים לכל אדם בכל דור ואף לחיי האומה כולה?
מלאכי - סיום הנבואה
מלאכי
מלאכי מנבא בתקופה בה בית המקדש השני כבר בנוי, אך העם מתמודד עם קשיים רבים ועולות שאלות קשות. מהי תשובתו של מלאכי לשאלות הקשות? כיצד הוא עוזר לעם בהתמודדות באותה עת? וכיצד הוא מכין אותם לתקופה הבאה, בה לא תהיה נבואה?
חגי וזכריה - איך נראית גאולה?
חגי; זכריה א'-י'
חגי וזכריה מתנבאים בתקופת שיבת ציון, לאחר כמה שנים בהן העם יושב בארץ אך לא מתקדם בבניית המקדש. מדוע העם נמנע מבניית המקדש? מהם הקשיים איתם מתמודד העם באותה תקופה? וכיצד מעודדים הנביאים את העם להמשיך ולהתקדם בבנייה?