לימוד יומי כפתור.png
logo hatanakh.png
דפי קהילות לומדות
שיבת ציון - חזון מול מציאות
נחמיה א'-ד'; עזרא ח'; חגי א'-ב'
העם השב אל הארץ מגלות בבל, ציפה לגאולה גדולה ועוצמתית כחזון הנביאים, אולם המציאות אתה נאלצו להתמודד הייתה קשה מאד, האתגרים היו רבים, והתחושה הכוללת הייתה של קטנות, ולא של התרוממות רוח. בשיעור נכיר את האתגרים שעמדו בפני העם, את הציפיות והאכזבות, ואת דרכי ההתמודדות, ונראה כיצד כל זה רלוונטי לשיבת ציון של ימינו.
קהילות לומדות
שיבת ציון
שיבת ציון - גאולה רוחנית
עזרא א'-י'
ספר עזרא-נחמיה מתאר את האתגרים של תקופת שיבת ציון.
בשיעור נראה כי שיבת ציון בראשיתה עסקה בעיקר בעצמאות הרוחנית של היהודים:
החל מבניית המקדש וכלה עם פעולתו של עזרא הסופר לקיום חוקי התורה ביהודה.
קהילות לומדות
שיבת ציון
פתיחה לשיר השירים
שיר השירים א'-ה'
בשיעור זה נכיר את מבנה שיר השירים ועיקרי תכניו. נכיר את הקווים הכלליים של סיפור האהבה בין הדוד לרעיה, ונעמוד על משמעותם ועל חשיבותם כחלק מספרי התנ"ך. נבחן את משמעותו של שיר השירים כמשל ליחסים בין ה' לישראל לאורך ההיסטוריה, מראשיתם דרך הקמת המקדש, הגלות ועד לתקווה לגאולה העתידית.
קהילות לומדות
שיר השירים - מבוא
מענה ה' ואחרית איוב
איוב ל"ח - מ"ב
מענה ה' לאיוב איננו נותן הסבר לייסוריו, ובכל זאת, בעקבות מענה ה' חל שינוי בתפיסתו של איוב ובעקבות זאת מצבו של איוב משתפר ואחריתו טובה. מהי התשובה שנתן ה' לאיוב? ומהו השינוי שחל בחייו של איוב בעקבות זאת?
קהילות לומדות
מענה ה' לאיוב
מענות אליהוא
איוב ל"ב - ל"ז
כאשר הרעים חדלו מלענות לאיוב, ואיוב סיים את נאומיו האחרונים כ'מנצח', פורץ אל השקט קולו של אליהוא בן ברכאל ומבקש להציע תשובה אחרת, מורכבת יותר, לשאלות הקשות העומדות על הפרק. בשיעור זה נעיין לעומק בתשובותיו של אליהוא, ונראה כיצד הוא מתמודד עם טענותיו של איוב ואיזותשובה הוא מציע לשאלת הייסורים באופן עקרוני ובסיפורו של איוב בפרט.
קהילות לומדות
דברי אליהוא
אמונתו של איוב כנקודת חוסן
איוב כ"ט - ל"א
בשיעור זה ננסה לחוש את כאבו הגדול של איוב על המהפך שחל בחייו, ויחד עם זאת נראה מהם נקודות החוסן של איוב המחזקות אותו בהתמודדות עם מצבו הקשה.
קהילות לומדות
נאומי איוב
כיצד מנהיג הא-ל את העולם?
איוב ד'-ה'; ח'; י"א; כ-כ"ב
כיצד מנהיג הא-ל את העולם? מהו היחס בין הא-ל למציאות ולמעשי האדם?
תוך כדי דיון על גורלו של איוב, נוגעים הרעים גם בשאלות מהותיות על היחס בין הא-ל לבני האדם.
קהילות לומדות
השגחת ה', איוב ורעיו
האמנם "דרך רשעים צלחה"? - הויכוח על תורת הגמול בספר איוב
איוב א'-ב'; ט"ו-כ"א
בספר איוב, ישנו דיון נרחב בתורת הגמול. סיפורו של איוב מעלה את שאלת "צדיק ורע לו", אשר עשויה להיפתר בקלות בעזרת קבלת הדין של איוב. אולם, רעי איוב, הטוענים שייסורי איוב מעידים על רשעתו, מביאים לדיון נרחב בשאלת גמולו של הרשע. בשיעור נעיין לעומק בטענות הרעים ובטענותיו של איוב כנגדם, וננסה לבחון אותם לאור המציאות.
קהילות לומדות
תורת הגמול
האם מותר לשאול שאלות באמונה?
איוב ג'-ז'; י'-ט"ו
בעקבות סבלו איוב מתמודד עם שאלות אמוניות כבדות. עיקר תוכחתם של הרעים לאיוב מכוונת לאופן בו הוא בוחר להתמודד עם הקושי: בעוד הרעים נרתעים מן השאלות והטענות של איוב, ומבקשים להציע תשובות ברורות, איוב מתעקש להתמודד עם השאלות, להציף אותן ולדרוש תשובות ישירות מא-להים.
קהילות לומדות
איוב ורעיו
כיצד (לא) מנחמים - עיון ביחסי איוב ורעיו
איוב ב'; ו'; י"ב; ט"ז
כיצד ראוי לנחם אדם באבלו? רעי איוב מפגינים התנהגות ראויה בתחילת הדרך - משתתפים בצערו של איוב, ושותקים יחד איתו לנוכח הכאב העצום. אולם, מה קורה ברגע שאיוב פותח את פיו ומקלל את יומו? האם הם מסוגלים להכיל את כאבו כאשר הוא מערער על השקפת עולמם? איוב טוען כלפי רעיו טענות קשות, מהן ניתן ללמוד כיצד לא להתנהג כלפי האדם הסובל. מתוך כך ניתן גם להבין מהי הדרך לנחם ולחזק אדם בשעת צערו.
קהילות לומדות
איוב ורעיו
התמודדות עם חיים של סבל - ויכוח ראשון בין איוב לאליפז
איוב ג'-ז'
אליפז ואיוב מסכימים שהחיים מלאים בסבל, אך כל אחד מהם רואה סיבה שונה לסבל. מהן הסיבות לסבל האנושי לפי אליפז? מה דרך ההתמודדות שהוא מציע לאיוב ולאדם הסובל? ומדוע איוב איננו מוכן לקבל זאת?
קהילות לומדות
איוב - ייסורים; דברי אליפז
פתיחה לספר איוב
איוב א'-ב'
ספר איוב עוסק בשאלת הגמול ובמשמעות הייסורים. הספר פותח בסיפור רקע ההופך את הדיון לקיומי ומוחשי. סיפור הרקע מציג מצב קיצוני של צדיק ורע לו, המותיר את הקורא עם שאלות קשות ביותר, שיש צורך לברר אותן. כחלק מסיפור הרקע אנו מתוודעים להתרחשות המקבילה בעולמות העליונים, המבהירה שיש סיבה להתרחשויות שנראות לא מובנות בראיה אנושית פשוטה.
קהילות לומדות
איוב - ייסורים, מבוא לספר איוב