לימוד יומי כפתור.png
דפי קהילות לומדות
פתיחה לספר משלי
משלי א'-ג'
ספר משלי הוא ספר "חכמה" - מכיל קבצים של נאומי הגות ופתגמי חכמה, המיוחסים לשלמה המלך, שהיה "החכם באדם", לפי המתואר בספר מלכים. מטרת דברי החכמה היא להדריך את האדם בדרך נכונה בחיים. מהי תפיסת העולם החינוכית המוצגת בספר משלי? כיצד מגיעים אל החכמה? ומה הקשר בין חכמה ליראת ה' ולהצלחה בחיים?
פסוקי דזמרא כסיום תהלים
תהלים קמ"ה - ק"נ
ספר תהלים מסתיים ברצף של מזמורי הלל לה', הנקראים "פסוקי דזמרא", ומשמשים אותנו בתפילת שחרית בכל יום. מה ייחודו ומשמעותו של כל מזמור? ומה משמעותם כסיום לספר תהלים?
הלל הגדול - כי לעולם חסדו
תהלים קל"ה - קל"ו
מזמורים קל"ה-קל"ו נקראים "הלל הגדול" . מה ייחודו של כל מזמור? מה הקשר ביניהם? ומה משמעות החיבור ביניהם? ומה הקשר ביניהם לבין חג הפסח וליל הסדר?
בית דוד ובית ה'
תהלים קל"ב
מתי ניתן לבנות מקום קבוע לשכינת ה'? כיצד נבחר מקום המקדש? האם הבחירה בו היא אלקית או אנושית? מה טיב הקשר בין מלכות בית דוד לבין בניית המקדש? ומה משמעות הדבר לימינו?
ירושלים הבנויה
תהלים ק"כ; תהלים קכ"ב
נפתח את השיעור בעיון בייחודם וייעודם של שירי המעלות, ומתוך כך נעמיק את הלימוד במזמור קכ"ב, העוסק בירושלים. נשאל את עצמנו מדוע המשורר שמח כל כך בהגעה לירושלים? מהי מהותה של העיר? וכיצד כל זה קשור לשיבה לירושלים במלחמת ששת הימים?
להודות ולהלל - עיון במזמורי ההלל
תהלים קי"ג - קי"ח
מזמורים קי"ג - קי"ח מוכרים לנו מתפילת ההלל. מהי הנקודה העיקרית עליה אנו מהללים את ה' במזמורים אלה, ומהו התהליך המתרחש במהלך המזמורים? היכן וכיצד שותף הקהל באמירת ההלל? מה ההבדל בין הלל להודאה, ומה מקומו של כל אחד מהם בתפילת ההלל? ואיך כל זה קשור למועדים בהם נאמר ההלל?
גדולת ה' ויראת ה'
תהלים קי"א-קי"ב
בשיעור נעיין במזמורים קי"א-קי"ב. נראה שכל אחד מהם עוסק בנושא נפרד, ויחד עם זאת יש קשרים רבים בין המזמורים, המובילים להבנת הקשר והרצף ביניהם: ההתבוננות בגדולת ה' מביאה ליראת ה' ולרצון של האדם להידמות לבוראו ולהיטיב עם הבריות.
הודו לה' כי טוב
תהלים ק"ה - ק"ז
כיצד משפיעה ההודיה על חיינו? נעיין במזמורים ק"ה-ק"ז, הסוקרים את ההיסטוריה של עם ישראל מראשיתו עד ימינו, נכיר בחסדי ה' עמנו בכל דור, ובחשיבותה של ההודיה לה' על כל שלב.
המחילה כחסד ה'
תהלים ק"ג
המחילה היא חסד ה' עם ברואיו המאפשר את המשך קיום האדם והעולם. בשיעור נעסוק בהיבטים השונים של המחילה ובמשמעותה, מתוך עיון במזמור ק"ג.
מזמורי קבלת שבת
תהלים צ"ה - ק'
בשיעור זה נעסוק ביחידת המזמורים הנאמרת כמזמורי קבלת שבת. נראה מהו התהליך המתואר במזמורים אלה המוביל להמלכת ה' על העולם, וננסה להבין את הקשר המהותי בין המלכת ה' המתוארת במזמורים אלה לבין יום השבת.
מזמור המנורה
תהלים ס"ז
מזמור ס"ז כתוב במבנה של מנורה, ומביע את רעיון ההכרה הלאומית בא-להים, יחד עם גילוי דרכו ומשפטו בארץ. המזמור עוסק בברכה הרוחנית ובברכה הגשמית שתבוא בעקבותיה.
כי תצא למלחמה
תהלים ס'-ס"א
פרקים ס' ס"א מתארים תחושות קשות של העם בזמן מלחמה. מהן נקודות החוסן של עם ישראל, אשר בעזרתן יצליח להתחזק ולהתמודד בשעות קשות אלה?