לימוד יומי כפתור.png
דפי קהילות לומדות
קול ה' בכח קול ה' בהדר
תהלים כ"ט
מזמור כ"ט מתאר את קול ה' המתגלה בעולם. כיצד קול ה' משפיע על המציאות? מתי התגלות ה' היא הרסנית ומתי היא מיטיבה עם העולם? ומדוע מזמר זה מרכזי כל כך בעולם התפילה?
' שבתי בבית ה
תהלים ט"ו; תהלים כ"ג-כ"ז
ברבים מפרקי תהלים מביע דוד השתוקקות לבית ה'. מה מקורה של השתוקקות זו? כיצד ניתן להגיע אליה? וכיצד השתוקקות זו יכולה להשפיע על חיי האדם גם מחוץ למקדש?
התבוננות בבריאה ובתורה
תהלים י"ט
מה מרגיש המשורר המתבונן בפלאי הבריאה ובחוקיה? כיצד משפיעה התורה על נפש האדם? ומה הקשר בין השניים?
בטחון בה' כבסיס לבטחון עצמי
תהלים ד'-ח'
במזמורים ד'-ז' המשורר מתמודד עם אנשים המערערים על מעשיו ואף על אישיותו. מתוך קריאת המזמורים הללו, מתברר שיש קשר עמוק בין הביטחון של האדם בה' ובאהבת ה' אליו, לבין הביטחון שלו בעצמו ובצדקת דרכו, ויכולתו להתמודד עם האתגרים העומדים לפניו, או עם אנשים אחרים המלעיזים עליו ומערערים את בטחונו. מה מוסיף מזמור ח' לתחושת הבטחון של האדם?
פתיחה לתהלים
תהלים א'-ג'
נעסוק בשלושת המזמורים הראשונים של ספר תהלים כפתיחה לספר כולו. ננסה להבין כיצד התקדשו מזמורים שנאמרו על ידי בני אדם והפכו לחלק מכתבי הקודש? וכיצד מזמורים אלה רלוונטיים לכל אדם בכל דור ואף לחיי האומה כולה?
מלאכי - סיום הנבואה
מלאכי
מלאכי מנבא בתקופה בה בית המקדש השני כבר בנוי, אך העם מתמודד עם קשיים רבים ועולות שאלות קשות. מהי תשובתו של מלאכי לשאלות הקשות? כיצד הוא עוזר לעם בהתמודדות באותה עת? וכיצד הוא מכין אותם לתקופה הבאה, בה לא תהיה נבואה?
חגי וזכריה - איך נראית גאולה?
חגי; זכריה א'-י'
חגי וזכריה מתנבאים בתקופת שיבת ציון, לאחר כמה שנים בהן העם יושב בארץ אך לא מתקדם בבניית המקדש. מדוע העם נמנע מבניית המקדש? מהם הקשיים איתם מתמודד העם באותה תקופה? וכיצד מעודדים הנביאים את העם להמשיך ולהתקדם בבנייה?
שאלת הצדק בעולם בנבואת נחום וחבקוק
נחום; חבקוק;
נחום וחבקוק ניבאו בימיו של יאשיהו, בהם המעצמה האשורית מתחילה להיחלש, ובבל עומדת לעלות על במת ההיסטוריה. שניהם מתייחסים לשאלת הצדק האלוקי על רקע הצלחתן של המעצמות הגדולות (אשור ובבל), כיבושיהן האכזריים וניצחונן על ישראל. מהי התשובה שנותן כל אחד מהנביאים לשאלה זו? ומה משמעותה לדורות?
חיים של חסד בנבואת מיכה ויונה
מיכה; יונה ג'-ד'
מיכה, החוזה לנגד עיניו בחורבנה של שומרון עקב שחיתות ושכחת ה', רואה תהליכים דומים גם בממלכת יהודה וקורא להם לשנות דרכיהם ולרדוף משפט וחסד במקום כסף כח וכבוד. הוא מתריע כי הפורענות הא-להית שנחתה על שומרון עלולה להגיע עד לירושלים עצמה ואף היא, בניגוד למחשבות העם, עלולה להחרב. האם הועילה תוכחתו של מיכה? ומה הקשר בין ספר מיכה לספר יונה שלפניו?
ישראל והעמים בנבואות עמוס ועובדיה
עמוס; עובדיה
עמוס מבהיר לעם שאין לזבחיהם ולעובדת היותם 'עם ה'' שום משמעות, ללא ביסוס של חברת צדק שרואה את החלשים ומגינה עליהם. כאשר החברה מתנהלת בחוסר צדק, משתווה העם במעמדו לשאר הגויים. כנגדו עומד עובדיה ומאזן את המשוואה: הבחירה בישראל עדיין שרירה וקיימת, במיוחד אל מול אדום, ולעתיד לבא ישראל יירשו את אדום.
אשליית הביטחון והיציבות בנבואת עמוס
עמוס א'-ז'
הנביא עמוס חי בתקופה של שפע ושגשוג בממלכות ישראל ויהודה. העם האמין בבטחון רב הן בכחו והן במעמדו הרוחני - והרשה לעצמו שאננות יתרה בנוגע ליציבותו. עמוס בא להוכיח את העם על מחשבותם ומעשיהם, ומנבא על רעש אדמה גדול אשר יפריך את אשליית היציבות של הממלכה.
יום ה' בספר יואל
יואל א'-ד'
נבואתו של יואל פותחת בתיאור של מכת ארבה קשה, וממשיכה עם תיאורים של יום ה', אשר במהלכו יהיו אירועים חריגים (ליקוי מאורות, אסונות טבע ומלחמה קשה). מהו המסר שיואל מעביר לעם לגבי התרחשויות אלו?