לפניכם שלוש "תחנות" בהם יש פסוקים ולאחריהם שאלות. קראו את הפסוקים היטב וענו על השאלות שלאחר מכן.

בהצלחה!