מינוי גדעון למלך

שופטים פרק ח', פסוקים כב-כג

קראו את הפסוקים וסמנו על ידי לחיצה את הסיבה שבגללה רצו עם ישראל להמליך את גדעון עליהם?

כעת סמנו את הסיבה שבגללה סירב גדעון למלוך?