top of page

עזרי הוראה

מורים? זה בשבילכם

מוק פרקי אליהו

קורס מתוקשב לתלמידי כיתות י' מתחיל תכף מחזור שלישי

מוק פרקי אליהו

דפים למעיין ולמורה

חוברות ההדרכה של החוג לתנ"ך במכללת הרצוג אצלכם במחשב

דפים למעיין ולמורה

היינו כחולמים

הצעות הוראה נבחרות לפרוייקט המצליח של מיזם התנ"ך

היינו כחולמים

עזרי הוראה טכנולוגיים

לראשונה פיתחנו פיילוט של עזרי הוראה דיגטליים, כולל דף מלווה

עזרי הוראה טכנולוגיים

bottom of page