השיעורים יעלו בהדרגה במהלך השבוע

שיעורי ימי העיון תשע"ט

מנהיגותו של אהרן

grewger.png

הרב פרופ' יהודה ברנדס

סיפור לידת שמשון - לכבוד 90 שנה לפרופ' אוריאל סימון

grewger.png

פרופ' יונתן גרוסמן ופרופ' אליהו עסיס

איוב - מאדנות להויה; על השינוי שעבר איוב במהלך הספר

grewger.png

הרב ד"ר בני לאו

זרובבל בן שאלתיאל, 'המשיח הנעלם' - מי אתה, ולמה נעלמת?

grewger.png

הרב אלקנה שרלו

'והארץ היתה תהו ובהו' – שלוש קריאות במדרש

grewger.png

יעל שלוסברג

היחס המיוחד של הרב יוסף חיים מבגדד לנביא יחזקאל

grewger.png

פרופ' מיכאל גרוס

נגינת דוד בפני שאול בראי השירה המודרנית

grewger.png

ד"ר רחל עופר

יציאת מצרים בראי הארכאולוגיה ומשמעות שירת הים

grewger.png

הרב ד"ר יהושע ברמן

שלושת מזבחות אברהם - דרכי אבות [ כביש 60 !]

grewger.png

טפת הלפרין

הנאומים האחרונים של משה - עיון בספר דברים

grewger.png

ד"ר יושי פרג'ון

מהו פשט - הגישות המשתנות להבנת הכתוב והוויכוח על סיפור דוד ובת שבע

grewger.png

ד"ר יושי פרג'ון

שילוב ממצאים וכתובות בלימוד תנ"ך והוראתו

grewger.png

ד"ר חגי משגב

שכינה ביניהם – עימות בין איש לאשתו בשלושה סיפורים מקראיים

grewger.png

ד"ר איילת סיידלר

מחקר התנ"ך - בעד ונגד

grewger.png

ד"ר חגי משגב

"הפתרון הפוליטי" לבעיית סדר הפרקים של ספר ירמיהו

grewger.png

הרב מנחם ליבטאג

מה שהתנ"ך לא מספר

grewger.png

ד"ר חגי משגב

שבע נשים נביאות – נשים וממד הזמן

grewger.png

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

בין חושך לאור - עיון, שיח ופרשנות אמנותית בסוגית הסבל בספר איוב

grewger.png

הרב יעקב מדן, ד"ר אחינועם יעקס וצופיה לונסקי

המשמעות של 'צלם א-לוקים' בסיפור הבריאה והשלכותיו על דיני המשכן

grewger.png

הרב מנחם ליבטאג

האם היה ירמיהו נביא 'ישראלי' ביהודה?

grewger.png

טפת הלפרין