top of page

השיעורים יעלו בהדרגה במהלך השבוע

שיעורי ימי העיון תשע"ט

grewger.png

מנהיגותו של אהרן

הרב פרופ' יהודה ברנדס

grewger.png

סיפור לידת שמשון - לכבוד 90 שנה לפרופ' אוריאל סימון

פרופ' יונתן גרוסמן ופרופ' אליהו עסיס

grewger.png

איוב - מאדנות להויה; על השינוי שעבר איוב במהלך הספר

הרב ד"ר בני לאו

grewger.png

זרובבל בן שאלתיאל, 'המשיח הנעלם' - מי אתה, ולמה נעלמת?

הרב אלקנה שרלו

grewger.png

'והארץ היתה תהו ובהו' – שלוש קריאות במדרש

יעל שלוסברג

grewger.png

היחס המיוחד של הרב יוסף חיים מבגדד לנביא יחזקאל

פרופ' מיכאל גרוס

grewger.png

נגינת דוד בפני שאול בראי השירה המודרנית

ד"ר רחל עופר

grewger.png

יציאת מצרים בראי הארכאולוגיה ומשמעות שירת הים

הרב ד"ר יהושע ברמן

grewger.png

שלושת מזבחות אברהם - דרכי אבות [ כביש 60 !]

טפת הלפרין

grewger.png

הנאומים האחרונים של משה - עיון בספר דברים

ד"ר יושי פרג'ון

grewger.png

מהו פשט - הגישות המשתנות להבנת הכתוב והוויכוח על סיפור דוד ובת שבע

ד"ר יושי פרג'ון

grewger.png

שילוב ממצאים וכתובות בלימוד תנ"ך והוראתו

ד"ר חגי משגב

grewger.png

שכינה ביניהם – עימות בין איש לאשתו בשלושה סיפורים מקראיים

ד"ר איילת סיידלר

grewger.png

מחקר התנ"ך - בעד ונגד

ד"ר חגי משגב

grewger.png

"הפתרון הפוליטי" לבעיית סדר הפרקים של ספר ירמיהו

הרב מנחם ליבטאג

grewger.png

מה שהתנ"ך לא מספר

ד"ר חגי משגב

grewger.png

שבע נשים נביאות – נשים וממד הזמן

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

grewger.png

בין חושך לאור - עיון, שיח ופרשנות אמנותית בסוגית הסבל בספר איוב

הרב יעקב מדן, ד"ר אחינועם יעקס וצופיה לונסקי

grewger.png

המשמעות של 'צלם א-לוקים' בסיפור הבריאה והשלכותיו על דיני המשכן

הרב מנחם ליבטאג

grewger.png

האם היה ירמיהו נביא 'ישראלי' ביהודה?

טפת הלפרין

bottom of page