מזמור המנורה
תהלים ס"ז
מזמור ס"ז כתוב במבנה של מנורה, ומביע את רעיון ההכרה הלאומית בא-להים, יחד עם גילוי דרכו ומשפטו בארץ. המזמור עוסק בברכה הרוחנית ובברכה הגשמית שתבוא בעקבותיה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
כי תצא למלחמה
תהלים ס'-ס"א
פרקים ס' ס"א מתארים תחושות קשות של העם בזמן מלחמה. מהן נקודות החוסן של עם ישראל, אשר בעזרתן יצליח להתחזק ולהתמודד בשעות קשות אלה?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
תקופת נדודיו של דוד בראי מזמורי תהלים
תהלים נ"ב - נ"ח
קבוצת המזמורים בין נ"א ל-ס"ד מורכבת ברובה ממזמורים המשויכים לאירועים מחיי דוד, בעיקר מהתקופה בה ברח משאול. בשיעור נעסוק בתחושותיו של אדם הנרדף על ידי סביבתו על לא עול בכפיו ובמסקנות העולות מהחוויה הקשה הזו: הייאוש מבני האדם, מציאת הנחמה בקרבת אלקים, ואפשרות התיקון המוצעת במזמורים
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
שירת האדם
תהלים מ"ד-מ"ו
בשיעור נעיין בשלושה מזמורים, מ"ד -מ"ו, בהם באים לידי ביטוי רגשות ומחשבות של האדם, אפילו כאשר הם שונים מדברי הנביאים. ננסה לקשר את המזמורים לאירועים תנכיים ולהבין את רגשות האנשים באותה תקופה, ונחבר ביניהם לבין שירים בני זמננו ומשמעותם. נשאל את עצמנו, מה מקומה של שירה כזו בתנ"ך, ובעולם הדתי בכלל?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
התמודדות עם ייסורים
תהלים ו'; ל'; ל"ח
בשיעור זה נעסוק בשלושה מזמורי תהלים הנוגעים לחווית הייסורים הפרטית של האדם. מזמור ו' ומזמור ל"ח, העוסקים בהתמודדות הנפשית תוך כדי המצב הקשה, וכל אחד מהם מציג גישה שונה להתמודדות עם הייסורים; ומזמור ל' העוסק באדם שכבר יצא מן הייסורים, ולאור זאת מתבונן על חייו מפרספקטיבה חדשה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
קול ה' בכח קול ה' בהדר
תהלים כ"ט
מזמור כ"ט מתאר את קול ה' המתגלה בעולם. כיצד קול ה' משפיע על המציאות? מתי התגלות ה' היא הרסנית ומתי היא מיטיבה עם העולם? ומדוע מזמר זה מרכזי כל כך בעולם התפילה?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
' שבתי בבית ה
תהלים ט"ו; תהלים כ"ג-כ"ז
ברבים מפרקי תהלים מביע דוד השתוקקות לבית ה'. מה מקורה של השתוקקות זו? כיצד ניתן להגיע אליה? וכיצד השתוקקות זו יכולה להשפיע על חיי האדם גם מחוץ למקדש?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
התבוננות בבריאה ובתורה
תהלים י"ט
מה מרגיש המשורר המתבונן בפלאי הבריאה ובחוקיה? כיצד משפיעה התורה על נפש האדם? ומה הקשר בין השניים?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
בטחון בה' כבסיס לבטחון עצמי
תהלים ד'-ח'
במזמורים ד'-ז' המשורר מתמודד עם אנשים המערערים על מעשיו ואף על אישיותו. מתוך קריאת המזמורים הללו, מתברר שיש קשר עמוק בין הביטחון של האדם בה' ובאהבת ה' אליו, לבין הביטחון שלו בעצמו ובצדקת דרכו, ויכולתו להתמודד עם האתגרים העומדים לפניו, או עם אנשים אחרים המלעיזים עליו ומערערים את בטחונו. מה מוסיף מזמור ח' לתחושת הבטחון של האדם?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פתיחה לתהלים
תהלים א'-ג'
נעסוק בשלושת המזמורים הראשונים של ספר תהלים כפתיחה לספר כולו. ננסה להבין כיצד התקדשו מזמורים שנאמרו על ידי בני אדם והפכו לחלק מכתבי הקודש? וכיצד מזמורים אלה רלוונטיים לכל אדם בכל דור ואף לחיי האומה כולה?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
מלאכי - סיום הנבואה
מלאכי
מלאכי מנבא בתקופה בה בית המקדש השני כבר בנוי, אך העם מתמודד עם קשיים רבים ועולות שאלות קשות. מהי תשובתו של מלאכי לשאלות הקשות? כיצד הוא עוזר לעם בהתמודדות באותה עת? וכיצד הוא מכין אותם לתקופה הבאה, בה לא תהיה נבואה?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
חגי וזכריה - איך נראית גאולה?
חגי; זכריה א'-י'
חגי וזכריה מתנבאים בתקופת שיבת ציון, לאחר כמה שנים בהן העם יושב בארץ אך לא מתקדם בבניית המקדש. מדוע העם נמנע מבניית המקדש? מהם הקשיים איתם מתמודד העם באותה תקופה? וכיצד מעודדים הנביאים את העם להמשיך ולהתקדם בבנייה?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
שאלת הצדק בעולם בנבואת נחום וחבקוק
נחום; חבקוק;
נחום וחבקוק ניבאו בימיו של יאשיהו, בהם המעצמה האשורית מתחילה להיחלש, ובבל עומדת לעלות על במת ההיסטוריה. שניהם מתייחסים לשאלת הצדק האלוקי על רקע הצלחתן של המעצמות הגדולות (אשור ובבל), כיבושיהן האכזריים וניצחונן על ישראל. מהי התשובה שנותן כל אחד מהנביאים לשאלה זו? ומה משמעותה לדורות?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
חיים של חסד בנבואת מיכה ויונה
מיכה; יונה ג'-ד'
מיכה, החוזה לנגד עיניו בחורבנה של שומרון עקב שחיתות ושכחת ה', רואה תהליכים דומים גם בממלכת יהודה וקורא להם לשנות דרכיהם ולרדוף משפט וחסד במקום כסף כח וכבוד. הוא מתריע כי הפורענות הא-להית שנחתה על שומרון עלולה להגיע עד לירושלים עצמה ואף היא, בניגוד למחשבות העם, עלולה להחרב. האם הועילה תוכחתו של מיכה? ומה הקשר בין ספר מיכה לספר יונה שלפניו?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
ישראל והעמים בנבואות עמוס ועובדיה
עמוס; עובדיה
עמוס מבהיר לעם שאין לזבחיהם ולעובדת היותם 'עם ה'' שום משמעות, ללא ביסוס של חברת צדק שרואה את החלשים ומגינה עליהם. כאשר החברה מתנהלת בחוסר צדק, משתווה העם במעמדו לשאר הגויים. כנגדו עומד עובדיה ומאזן את המשוואה: הבחירה בישראל עדיין שרירה וקיימת, במיוחד אל מול אדום, ולעתיד לבא ישראל יירשו את אדום.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
אשליית הביטחון והיציבות בנבואת עמוס
עמוס א'-ז'
הנביא עמוס חי בתקופה של שפע ושגשוג בממלכות ישראל ויהודה. העם האמין בבטחון רב הן בכחו והן במעמדו הרוחני - והרשה לעצמו שאננות יתרה בנוגע ליציבותו. עמוס בא להוכיח את העם על מחשבותם ומעשיהם, ומנבא על רעש אדמה גדול אשר יפריך את אשליית היציבות של הממלכה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
יום ה' בספר יואל
יואל א'-ד'
נבואתו של יואל פותחת בתיאור של מכת ארבה קשה, וממשיכה עם תיאורים של יום ה', אשר במהלכו יהיו אירועים חריגים (ליקוי מאורות, אסונות טבע ומלחמה קשה). מהו המסר שיואל מעביר לעם לגבי התרחשויות אלו?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
סיום ספר הושע - תקווה לתיקון
הושע י"א-י"ד
במהלך ספר הושע, שמתאר רבות את עומק הניתוק של ישראל מה' ומעצמם, מעלה הושע גם את השורשים לתקווה ולתיקון: הרגשות החמים שנותרים לעד בבסיס הקשר שבין ה' לעמו; תקופת הריחוק בין ה' לעם, בה יוכל העם להיגמל מטעויותיהם ולהתעורר מחדש לדרישת ה'; וכמובן - אפשרות התשובה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
התפוררות פנימית של ממלכת ישראל
הושע ו-י
ספר הושע מתאר את המצב הקשה בשנותיה האחרונות של ממלכת ישראל: ראשי העם עסוקים בזנות ובתככים, ומותירים את העם ללא שלטון וללא הכוונה. מתוך הריק שנוצר, נמשכים ישראל אל התאוות ואל תרבויות העמים האחרים, ושוכחים את ה' א-להיהם, עד שלא נותר במה לזהות אותם כישראל.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פתיחה לספר הושע ונישואי הושע
הושע א'-ג'
תקופת נבואתו של הושע היא התקופה האחרונה של ממלכת ישראל, המתאפיינת בחוסר יציבות פוליטית, עד לחורבן הסופי. ספר הושע פותח במשל לנישואין עם אשת זנונים המסמלים את היחסים הבעייתיים בין ה' לישראל. בשיעור נעקוב אחר תהליך ההתרחקות בין האיש לאשה, ננסה לחוש את עצמת הכאב והנתק, ונראה כיצד הנביא מתאר את תהליך התיקון עד לארוסין מחודשים.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות