שיבת ציון - חזון מול מציאות
נחמיה א'-ד'; עזרא ח'; חגי א'-ב'
העם השב אל הארץ מגלות בבל, ציפה לגאולה גדולה ועוצמתית כחזון הנביאים, אולם המציאות אתה נאלצו להתמודד הייתה קשה מאד, האתגרים היו רבים, והתחושה הכוללת הייתה של קטנות, ולא של התרוממות רוח. בשיעור נכיר את האתגרים שעמדו בפני העם, את הציפיות והאכזבות, ואת דרכי ההתמודדות, ונראה כיצד כל זה רלוונטי לשיבת ציון של ימינו.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
שיבת ציון - גאולה רוחנית
עזרא א'-י'
ספר עזרא-נחמיה מתאר את האתגרים של תקופת שיבת ציון.
בשיעור נראה כי שיבת ציון בראשיתה עסקה בעיקר בעצמאות הרוחנית של היהודים:
החל מבניית המקדש וכלה עם פעולתו של עזרא הסופר לקיום חוקי התורה ביהודה.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פתיחה לשיר השירים
שיר השירים א'-ה'
בשיעור זה נכיר את מבנה שיר השירים ועיקרי תכניו. נכיר את הקווים הכלליים של סיפור האהבה בין הדוד לרעיה, ונעמוד על משמעותם ועל חשיבותם כחלק מספרי התנ"ך. נבחן את משמעותו של שיר השירים כמשל ליחסים בין ה' לישראל לאורך ההיסטוריה, מראשיתם דרך הקמת המקדש, הגלות ועד לתקווה לגאולה העתידית.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
מענה ה' ואחרית איוב
איוב ל"ח - מ"ב
מענה ה' לאיוב איננו נותן הסבר לייסוריו, ובכל זאת, בעקבות מענה ה' חל שינוי בתפיסתו של איוב ובעקבות זאת מצבו של איוב משתפר ואחריתו טובה. מהי התשובה שנתן ה' לאיוב? ומהו השינוי שחל בחייו של איוב בעקבות זאת?
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
מענות אליהוא
איוב ל"ב - ל"ז
כאשר הרעים חדלו מלענות לאיוב, ואיוב סיים את נאומיו האחרונים כ'מנצח', פורץ אל השקט קולו של אליהוא בן ברכאל ומבקש להציע תשובה אחרת, מורכבת יותר, לשאלות הקשות העומדות על הפרק. בשיעור זה נעיין לעומק בתשובותיו של אליהוא, ונראה כיצד הוא מתמודד עם טענותיו של איוב ואיזותשובה הוא מציע לשאלת הייסורים באופן עקרוני ובסיפורו של איוב בפרט.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
אמונתו של איוב כנקודת חוסן
איוב כ"ט - ל"א
בשיעור זה ננסה לחוש את כאבו הגדול של איוב על המהפך שחל בחייו, ויחד עם זאת נראה מהם נקודות החוסן של איוב המחזקות אותו בהתמודדות עם מצבו הקשה.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
כיצד מנהיג הא-ל את העולם?
איוב ד'-ה'; ח'; י"א; כ-כ"ב
כיצד מנהיג הא-ל את העולם? מהו היחס בין הא-ל למציאות ולמעשי האדם?
תוך כדי דיון על גורלו של איוב, נוגעים הרעים גם בשאלות מהותיות על היחס בין הא-ל לבני האדם.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
האמנם "דרך רשעים צלחה"? - הויכוח על תורת הגמול בספר איוב
איוב א'-ב'; ט"ו-כ"א
בספר איוב, ישנו דיון נרחב בתורת הגמול. סיפורו של איוב מעלה את שאלת "צדיק ורע לו", אשר עשויה להיפתר בקלות בעזרת קבלת הדין של איוב. אולם, רעי איוב, הטוענים שייסורי איוב מעידים על רשעתו, מביאים לדיון נרחב בשאלת גמולו של הרשע. בשיעור נעיין לעומק בטענות הרעים ובטענותיו של איוב כנגדם, וננסה לבחון אותם לאור המציאות.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
האם מותר לשאול שאלות באמונה?
איוב ג'-ז'; י'-ט"ו
בעקבות סבלו איוב מתמודד עם שאלות אמוניות כבדות. עיקר תוכחתם של הרעים לאיוב מכוונת לאופן בו הוא בוחר להתמודד עם הקושי: בעוד הרעים נרתעים מן השאלות והטענות של איוב, ומבקשים להציע תשובות ברורות, איוב מתעקש להתמודד עם השאלות, להציף אותן ולדרוש תשובות ישירות מא-להים.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
כיצד (לא) מנחמים - עיון ביחסי איוב ורעיו
איוב ב'; ו'; י"ב; ט"ז
כיצד ראוי לנחם אדם באבלו? רעי איוב מפגינים התנהגות ראויה בתחילת הדרך - משתתפים בצערו של איוב, ושותקים יחד איתו לנוכח הכאב העצום. אולם, מה קורה ברגע שאיוב פותח את פיו ומקלל את יומו? האם הם מסוגלים להכיל את כאבו כאשר הוא מערער על השקפת עולמם? איוב טוען כלפי רעיו טענות קשות, מהן ניתן ללמוד כיצד לא להתנהג כלפי האדם הסובל. מתוך כך ניתן גם להבין מהי הדרך לנחם ולחזק אדם בשעת צערו.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
התמודדות עם חיים של סבל - ויכוח ראשון בין איוב לאליפז
איוב ג'-ז'
אליפז ואיוב מסכימים שהחיים מלאים בסבל, אך כל אחד מהם רואה סיבה שונה לסבל. מהן הסיבות לסבל האנושי לפי אליפז? מה דרך ההתמודדות שהוא מציע לאיוב ולאדם הסובל? ומדוע איוב איננו מוכן לקבל זאת?
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פתיחה לספר איוב
איוב א'-ב'
ספר איוב עוסק בשאלת הגמול ובמשמעות הייסורים. הספר פותח בסיפור רקע ההופך את הדיון לקיומי ומוחשי. סיפור הרקע מציג מצב קיצוני של צדיק ורע לו, המותיר את הקורא עם שאלות קשות ביותר, שיש צורך לברר אותן. כחלק מסיפור הרקע אנו מתוודעים להתרחשות המקבילה בעולמות העליונים, המבהירה שיש סיבה להתרחשויות שנראות לא מובנות בראיה אנושית פשוטה.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
בין אמת לאינטלגינציה רגשית
משלי כ"ה-כ"ז
נעסוק באחד הנושאים המופיעים בקובץ הרביעי של ספר משלי - האמת. מתוך איסוף ההדרכות השונות של ספר משלי בנושא זה נבין כי חכמתו של אדם איננה נמדדת רק בכמות הידע ובמידת האמת של דבריו, אלא בעיקר ביכולתו להבין את הסיטואציה ומתוך כך להתאים אליה את דבריו כך שיתקבלו נכון ויובילו לטוב.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
הדרכת הורים בשיטת משלי
משלי כ"ב - כ"ד
בתחילת השיעור ניתן הקדמה קצרה ל"דברי חכמים" - קובץ שלישי של ספר משלי (כ"ב, יז - כ"ד). לאחר מכן נעמיק ב"הדרכת הורים" לפי שיטת ספר משלי, ונדון בכמה יסודות חשובים בחינוך ילדים העולים מתוך הקובץ השלישי.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
קבצי הפתגמים בספר משלי
משלי י'-ט"ז
לעתים יש הרגשה שספר משלי הוא אוסף פתגמים שאין קשר ביניהם. בשיעור זה ננסה לראות את ההגיון הפנימי העומד מאחרי איסוף הפתגמים ועריכתם בקבצים לפי נושאים.
נראה כיצד הנושא המרכזי מאיר את הפתגמים השונים המשוייכים אליו, וכיצד הפתגמים הנספחים לנושא המרכזי מוסיפים עומק להבנת הנושא
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
צדיק ורשע בספר משלי
משלי י'-י"ב
פרקים י'-י"ב מכילים פתגמים רבים העוסקים בצדיק וברשע. הפתגמים מאפיינים את תכונותיהם השונות, ונותנים קריטריונים להבחנה ביניהם, בתחומים שונים: דיבור מועט וחיובי לעומת דיבור מרובה ושלילי; התנהגות ביושר ובתום לעומת רמאות; חריצות לעומת עצלות; נדיבות לעומת קמצנות. ספר משלי מדגיש את התועלת מן ההליכה בדרך הצדיקות והטוב, ומציג תפיסת גמול מאד ברורה: צדיק וטוב לו, רשע ורע לו.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
סדרת חינוך - חכמה ומוסר בספר משלי
משלי ד'-ט'
חלקו הראשון של ספר משלי בנוי מנאומי חינוך של האב לבנו. קריאתו המרכזית של האב לבנו היא שישקיע בקניית חכמה ודעת, ומתוכם ילמד את המוסר והדרך הנכונה לחיים. כבסיס לדרישה זו, הוא מניח את יראת הא-להים, שהיא האמונה בערכים מוחלטים של צדק ומשפט, הנובעים מכח עליון ואליהם האדם מחויב. כחלק מההימנעות מן התאוות, מזהיר משלי מפני פיתוי האשה הזרה, המפתה את האדם לבגוד בערכיו ובאושרו הפנימי, על ידי חיפוש ריגושים וערכים במקומות אחרים.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פתיחה לספר משלי
משלי א'-ג'
ספר משלי הוא ספר "חכמה" - מכיל קבצים של נאומי הגות ופתגמי חכמה, המיוחסים לשלמה המלך, שהיה "החכם באדם", לפי המתואר בספר מלכים. מטרת דברי החכמה היא להדריך את האדם בדרך נכונה בחיים. מהי תפיסת העולם החינוכית המוצגת בספר משלי? כיצד מגיעים אל החכמה? ומה הקשר בין חכמה ליראת ה' ולהצלחה בחיים?
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פסוקי דזמרא כסיום תהלים
תהלים קמ"ה - ק"נ
ספר תהלים מסתיים ברצף של מזמורי הלל לה', הנקראים "פסוקי דזמרא", ומשמשים אותנו בתפילת שחרית בכל יום. מה ייחודו ומשמעותו של כל מזמור? ומה משמעותם כסיום לספר תהלים?
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
הלל הגדול - כי לעולם חסדו
תהלים קל"ה - קל"ו
מזמורים קל"ה-קל"ו נקראים "הלל הגדול" . מה ייחודו של כל מזמור? מה הקשר ביניהם? ומה משמעות החיבור ביניהם? ומה הקשר ביניהם לבין חג הפסח וליל הסדר?
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות