שאלת הצדק בעולם בנבואת נחום וחבקוק
נחום; חבקוק;
נחום וחבקוק ניבאו בימיו של יאשיהו, בהם המעצמה האשורית מתחילה להיחלש, ובבל עומדת לעלות על במת ההיסטוריה. שניהם מתייחסים לשאלת הצדק האלוקי על רקע הצלחתן של המעצמות הגדולות (אשור ובבל), כיבושיהן האכזריים וניצחונן על ישראל. מהי התשובה שנותן כל אחד מהנביאים לשאלה זו? ומה משמעותה לדורות?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
חיים של חסד בנבואת מיכה ויונה
מיכה; יונה ג'-ד'
מיכה, החוזה לנגד עיניו בחורבנה של שומרון עקב שחיתות ושכחת ה', רואה תהליכים דומים גם בממלכת יהודה וקורא להם לשנות דרכיהם ולרדוף משפט וחסד במקום כסף כח וכבוד. הוא מתריע כי הפורענות הא-להית שנחתה על שומרון עלולה להגיע עד לירושלים עצמה ואף היא, בניגוד למחשבות העם, עלולה להחרב. האם הועילה תוכחתו של מיכה? ומה הקשר בין ספר מיכה לספר יונה שלפניו?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
ישראל והעמים בנבואות עמוס ועובדיה
עמוס; עובדיה
עמוס מבהיר לעם שאין לזבחיהם ולעובדת היותם 'עם ה'' שום משמעות, ללא ביסוס של חברת צדק שרואה את החלשים ומגינה עליהם. כאשר החברה מתנהלת בחוסר צדק, משתווה העם במעמדו לשאר הגויים. כנגדו עומד עובדיה ומאזן את המשוואה: הבחירה בישראל עדיין שרירה וקיימת, במיוחד אל מול אדום, ולעתיד לבא ישראל יירשו את אדום.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
אשליית הביטחון והיציבות בנבואת עמוס
עמוס א'-ז'
הנביא עמוס חי בתקופה של שפע ושגשוג בממלכות ישראל ויהודה. העם האמין בבטחון רב הן בכחו והן במעמדו הרוחני - והרשה לעצמו שאננות יתרה בנוגע ליציבותו. עמוס בא להוכיח את העם על מחשבותם ומעשיהם, ומנבא על רעש אדמה גדול אשר יפריך את אשליית היציבות של הממלכה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
יום ה' בספר יואל
יואל א'-ד'
נבואתו של יואל פותחת בתיאור של מכת ארבה קשה, וממשיכה עם תיאורים של יום ה', אשר במהלכו יהיו אירועים חריגים (ליקוי מאורות, אסונות טבע ומלחמה קשה). מהו המסר שיואל מעביר לעם לגבי התרחשויות אלו?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
סיום ספר הושע - תקווה לתיקון
הושע י"א-י"ד
במהלך ספר הושע, שמתאר רבות את עומק הניתוק של ישראל מה' ומעצמם, מעלה הושע גם את השורשים לתקווה ולתיקון: הרגשות החמים שנותרים לעד בבסיס הקשר שבין ה' לעמו; תקופת הריחוק בין ה' לעם, בה יוכל העם להיגמל מטעויותיהם ולהתעורר מחדש לדרישת ה'; וכמובן - אפשרות התשובה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
התפוררות פנימית של ממלכת ישראל
הושע ו-י
ספר הושע מתאר את המצב הקשה בשנותיה האחרונות של ממלכת ישראל: ראשי העם עסוקים בזנות ובתככים, ומותירים את העם ללא שלטון וללא הכוונה. מתוך הריק שנוצר, נמשכים ישראל אל התאוות ואל תרבויות העמים האחרים, ושוכחים את ה' א-להיהם, עד שלא נותר במה לזהות אותם כישראל.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פתיחה לספר הושע ונישואי הושע
הושע א'-ג'
תקופת נבואתו של הושע היא התקופה האחרונה של ממלכת ישראל, המתאפיינת בחוסר יציבות פוליטית, עד לחורבן הסופי. ספר הושע פותח במשל לנישואין עם אשת זנונים המסמלים את היחסים הבעייתיים בין ה' לישראל. בשיעור נעקוב אחר תהליך ההתרחקות בין האיש לאשה, ננסה לחוש את עצמת הכאב והנתק, ונראה כיצד הנביא מתאר את תהליך התיקון עד לארוסין מחודשים.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
סיום יחזקאל - תיקון המציאות לעתיד לבא
יחזקאל מד-מח
בסיום חזון האחרית של יחזקאל מופיעים כמה תיאורים והלכות מחודשות, שמטרתם להרחיק מן המקדש את התועבות והטומאות ולאפשר מציאות בה ה' יוכל לשכון במקדש לנצח. שכינת ה' במקדש בטהרה, תוך ביסוס מעמדו אל מול גאוות האדם, יביאו להתחדשות החיים כבגן עדן והעיר החדשה שתבנה על חורבות ירושלים תשא בגאון את שם ה' המבטא את ייחודה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
חזון המקדש העתידי ביחזקאל
יחזקאל מ'-מ"ה
ארבע-עשרה שנה לאחר החורבן, חוזה יחזקאל את בניית המקדש לעתיד לבא ואת חזרת השכינה אליו, כחלק מחזון הגאולה שלו. יחזקאל מתאר מקדש שונה מן המשכן ומן המקדש שבנה שלמה ואף מבית המקדש השני. בשיעור ננסה להבין כיצד ניתן להבין את ההבדלים הללו, ומה משמעותם
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
נבואות הגאולה ביחזקאל
יחזקאל ל"ו-ל"ט
תיאורי הגאולה בספר יחזקאל דומים במובנים רבים לתיאורי הגאולה אצל נביאים אחרים. אולם, יחזקאל מתאר גאולה אשר באה ללא תשובה של עם ישראל. במקרה כזה, הגאולה איננה אידיאלית ואיננה משמחת. היא קשה וכואבת, ביד חזקה ובחמה שפוכה, במלחמה ובהרס. אולם לבסוף ה' ידאג לטהר את העם ולברוא להם לב חדש, והם יזכו לשפע טוב. בכך יחזקאל נותן לעם תקווה, שבכל מקרה תגיע הגאולה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
תפקידו של יחזקאל לאחר החורבן
יחזקאל ל"ג
תפקידו של יחזקאל הוא ללוות את העם בגלות, ולהבהיר להם שיש להם תקווה, וה' לא עזב אותם. התפיסה הזו מודגשת על ידי האמירה הברורה שהגולים הם השארית ממנה יצמח עם ישראל מחדש, ועל ידי פתיחת פיו של הנביא לאחר החורבן, כביטוי לכך שדווקא עכשיו ישנה תקווה, ישנו אופק חדש שאליו העם יכול לצעוד בליווי הנביא.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
נבואות על הגויים בספר יחזקאל
יחזקאל כ"ה - ל"ב
נבואות יחזקאל על הגויים עוסקות בעמים השכנים לישראל: עמון, מואב, אדום, פלשתים, צור ומצרים. המסר העיקרי החוזר בכל הנבואות הללו באופן מודגש וברור הוא "וידעו כי אני ה'".
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
משלים בספר יחזקאל
יחזקאל ט"ו - כ"ד
בשיעור זה נעיין במשלים הרבים המופיעים בספר יחזקאל (בפרקים ט"ו-כ"ד), וננסה להבין מדוע יחזקאל הרבה להשתמש במשלים ובמעשים סמליים יותר מנביאים אחרים.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
תורת הגמול בספר יחזקאל
יחזקאל ג'; י"ד; י"ח; ל"ג;
בתקופה קשה, בה אין עוד סיכוי למנוע את החורבן הלאומי, מדגיש יחזקאל שיש סיכוי להצלה אישית, והיא תלויה במעשיו של כל אדם. לכן, תורת הגמול המוצגת בספר יחזקאל מתמקדת בגמול האישי של כל אדם באופן פרטי ומדגישה את האחריות האישית של כל אדם לגורלו בכל רגע. באופן זה בונה יחזקאל את התקווה של העם לעתיד, ואת החוסן של העם (בדורו ובדורות הבאים) להתמודד עם השבר הגדול של החורבן והגלות.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
מסע יחזקאל לירושלים במראות א-להים
יחזקאל ח'-י"א
בפרקים ח'-י"א, מועבר יחזקאל לירושלים במראות א-להים, ורואה את התועבות הנעשות בירושלים, ואת התוצאה שלהן: נסיעת מרכבת השכינה והשחתת העיר.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פתיחה לספר יחזקאל
יחזקאל א'-ג'
יחזקאל מלווה את העם בתקופה קשה, בראשיתה של גלות בבל. במהלך נבואותיו הוא רואה את עזיבת כבוד ה' את המקדש ואת ירושלים, ומבהיר שמשמעות הדבר היא שהחורבן יגיע בקרוב, ואין אפשרות למנוע אותו. משום כך, שליחותו של יחזקאל קשה ביותר וכמעט חסרת תקווה. הוא איננו מנסה להחזיר את העם בתשובה או למנוע חורבן, אלא רק להוכיח לעם כי נביא היה בתוכם, ובכך גם להראות שה' הוביל את כל המהלך של החורבן והגלות, וה' נמצא איתם בשעות הקשות, ואפילו בגלות.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
נבואות ירמיהו לגויים בסיום ספר ירמיהו
ירמיהו מ"ו - נ"א
ספר ירמיהו מסתיים עם קובץ נבואות פורענות לגויים, שהפרקים האחרונים בו מתארים את מפלת בבל. הסיום עם נבואות אלה מבהיר את המהלך הגדול המתרחש בתקופת ירמיהו ולאורך כל ההיסטוריה, בו ה' שולט, פועל בצדק, משלם גמול לכל עם כפי הראוי לו, ולבסוף גואל את עם ישראל.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
רצח גדליה והירידה למצרים
ירמיהו מ'-מ"ד
לשארית העם תחת פקידותו של גדליה היתה תקווה. ניתן היה לשקם בעזרתם את הארץ החרבה, ולבסס מחדש מלכות ישראלית. אולם, רצף של טעויות אנושיות המבוססות על עקשנות מחשבתית, מחבלות בסופו של דבר בסיכוייו של העם להשתרש מחדש בארץ. כך נרצח גדליה, והשארית יורדת למצרים ואובדת שם.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
ירמיהו מול יהויקים וצדקיהו
ירמיהו ל"ו-ל"ט
שני מלכי יהודה האחרונים, יהויקים וצדקיהו, התמודדו כל אחד בדרכו עם המציאות הקשה לקראת החורבן, ועם נבואותיו הקשות של ירמיהו. יהויקים היה מלך חזק ותקיף, שהצליח להשליט את עמדותיו, וניסה להשתיק את ירמיהו ע"י רדיפתו. צדקיהו, בניגוד ליהויקים, האמין לדברי ירמיהו, וביקש את דבר ה' מפיו, אך לא היה מספיק חזק כדי להעביר את אמונתו זו לפסים מעשיים של מדיניות המנוהלת על פי דבר ה'.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות