קול ה' בכח קול ה' בהדר
תהלים כ"ט
מזמור כ"ט מתאר את קול ה' המתגלה בעולם. כיצד קול ה' משפיע על המציאות? מתי התגלות ה' היא הרסנית ומתי היא מיטיבה עם העולם? ומדוע מזמר זה מרכזי כל כך בעולם התפילה?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
' שבתי בבית ה
תהלים ט"ו; תהלים כ"ג-כ"ז
ברבים מפרקי תהלים מביע דוד השתוקקות לבית ה'. מה מקורה של השתוקקות זו? כיצד ניתן להגיע אליה? וכיצד השתוקקות זו יכולה להשפיע על חיי האדם גם מחוץ למקדש?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
התבוננות בבריאה ובתורה
תהלים י"ט
מה מרגיש המשורר המתבונן בפלאי הבריאה ובחוקיה? כיצד משפיעה התורה על נפש האדם? ומה הקשר בין השניים?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
בטחון בה' כבסיס לבטחון עצמי
תהלים ד'-ח'
במזמורים ד'-ז' המשורר מתמודד עם אנשים המערערים על מעשיו ואף על אישיותו. מתוך קריאת המזמורים הללו, מתברר שיש קשר עמוק בין הביטחון של האדם בה' ובאהבת ה' אליו, לבין הביטחון שלו בעצמו ובצדקת דרכו, ויכולתו להתמודד עם האתגרים העומדים לפניו, או עם אנשים אחרים המלעיזים עליו ומערערים את בטחונו. מה מוסיף מזמור ח' לתחושת הבטחון של האדם?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פתיחה לתהלים
תהלים א'-ג'
נעסוק בשלושת המזמורים הראשונים של ספר תהלים כפתיחה לספר כולו. ננסה להבין כיצד התקדשו מזמורים שנאמרו על ידי בני אדם והפכו לחלק מכתבי הקודש? וכיצד מזמורים אלה רלוונטיים לכל אדם בכל דור ואף לחיי האומה כולה?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
מלאכי - סיום הנבואה
מלאכי
מלאכי מנבא בתקופה בה בית המקדש השני כבר בנוי, אך העם מתמודד עם קשיים רבים ועולות שאלות קשות. מהי תשובתו של מלאכי לשאלות הקשות? כיצד הוא עוזר לעם בהתמודדות באותה עת? וכיצד הוא מכין אותם לתקופה הבאה, בה לא תהיה נבואה?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
חגי וזכריה - איך נראית גאולה?
חגי; זכריה א'-י'
חגי וזכריה מתנבאים בתקופת שיבת ציון, לאחר כמה שנים בהן העם יושב בארץ אך לא מתקדם בבניית המקדש. מדוע העם נמנע מבניית המקדש? מהם הקשיים איתם מתמודד העם באותה תקופה? וכיצד מעודדים הנביאים את העם להמשיך ולהתקדם בבנייה?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
שאלת הצדק בעולם בנבואת נחום וחבקוק
נחום; חבקוק;
נחום וחבקוק ניבאו בימיו של יאשיהו, בהם המעצמה האשורית מתחילה להיחלש, ובבל עומדת לעלות על במת ההיסטוריה. שניהם מתייחסים לשאלת הצדק האלוקי על רקע הצלחתן של המעצמות הגדולות (אשור ובבל), כיבושיהן האכזריים וניצחונן על ישראל. מהי התשובה שנותן כל אחד מהנביאים לשאלה זו? ומה משמעותה לדורות?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
חיים של חסד בנבואת מיכה ויונה
מיכה; יונה ג'-ד'
מיכה, החוזה לנגד עיניו בחורבנה של שומרון עקב שחיתות ושכחת ה', רואה תהליכים דומים גם בממלכת יהודה וקורא להם לשנות דרכיהם ולרדוף משפט וחסד במקום כסף כח וכבוד. הוא מתריע כי הפורענות הא-להית שנחתה על שומרון עלולה להגיע עד לירושלים עצמה ואף היא, בניגוד למחשבות העם, עלולה להחרב. האם הועילה תוכחתו של מיכה? ומה הקשר בין ספר מיכה לספר יונה שלפניו?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
ישראל והעמים בנבואות עמוס ועובדיה
עמוס; עובדיה
עמוס מבהיר לעם שאין לזבחיהם ולעובדת היותם 'עם ה'' שום משמעות, ללא ביסוס של חברת צדק שרואה את החלשים ומגינה עליהם. כאשר החברה מתנהלת בחוסר צדק, משתווה העם במעמדו לשאר הגויים. כנגדו עומד עובדיה ומאזן את המשוואה: הבחירה בישראל עדיין שרירה וקיימת, במיוחד אל מול אדום, ולעתיד לבא ישראל יירשו את אדום.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
אשליית הביטחון והיציבות בנבואת עמוס
עמוס א'-ז'
הנביא עמוס חי בתקופה של שפע ושגשוג בממלכות ישראל ויהודה. העם האמין בבטחון רב הן בכחו והן במעמדו הרוחני - והרשה לעצמו שאננות יתרה בנוגע ליציבותו. עמוס בא להוכיח את העם על מחשבותם ומעשיהם, ומנבא על רעש אדמה גדול אשר יפריך את אשליית היציבות של הממלכה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
יום ה' בספר יואל
יואל א'-ד'
נבואתו של יואל פותחת בתיאור של מכת ארבה קשה, וממשיכה עם תיאורים של יום ה', אשר במהלכו יהיו אירועים חריגים (ליקוי מאורות, אסונות טבע ומלחמה קשה). מהו המסר שיואל מעביר לעם לגבי התרחשויות אלו?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
סיום ספר הושע - תקווה לתיקון
הושע י"א-י"ד
במהלך ספר הושע, שמתאר רבות את עומק הניתוק של ישראל מה' ומעצמם, מעלה הושע גם את השורשים לתקווה ולתיקון: הרגשות החמים שנותרים לעד בבסיס הקשר שבין ה' לעמו; תקופת הריחוק בין ה' לעם, בה יוכל העם להיגמל מטעויותיהם ולהתעורר מחדש לדרישת ה'; וכמובן - אפשרות התשובה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
התפוררות פנימית של ממלכת ישראל
הושע ו-י
ספר הושע מתאר את המצב הקשה בשנותיה האחרונות של ממלכת ישראל: ראשי העם עסוקים בזנות ובתככים, ומותירים את העם ללא שלטון וללא הכוונה. מתוך הריק שנוצר, נמשכים ישראל אל התאוות ואל תרבויות העמים האחרים, ושוכחים את ה' א-להיהם, עד שלא נותר במה לזהות אותם כישראל.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פתיחה לספר הושע ונישואי הושע
הושע א'-ג'
תקופת נבואתו של הושע היא התקופה האחרונה של ממלכת ישראל, המתאפיינת בחוסר יציבות פוליטית, עד לחורבן הסופי. ספר הושע פותח במשל לנישואין עם אשת זנונים המסמלים את היחסים הבעייתיים בין ה' לישראל. בשיעור נעקוב אחר תהליך ההתרחקות בין האיש לאשה, ננסה לחוש את עצמת הכאב והנתק, ונראה כיצד הנביא מתאר את תהליך התיקון עד לארוסין מחודשים.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
סיום יחזקאל - תיקון המציאות לעתיד לבא
יחזקאל מד-מח
בסיום חזון האחרית של יחזקאל מופיעים כמה תיאורים והלכות מחודשות, שמטרתם להרחיק מן המקדש את התועבות והטומאות ולאפשר מציאות בה ה' יוכל לשכון במקדש לנצח. שכינת ה' במקדש בטהרה, תוך ביסוס מעמדו אל מול גאוות האדם, יביאו להתחדשות החיים כבגן עדן והעיר החדשה שתבנה על חורבות ירושלים תשא בגאון את שם ה' המבטא את ייחודה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
חזון המקדש העתידי ביחזקאל
יחזקאל מ'-מ"ה
ארבע-עשרה שנה לאחר החורבן, חוזה יחזקאל את בניית המקדש לעתיד לבא ואת חזרת השכינה אליו, כחלק מחזון הגאולה שלו. יחזקאל מתאר מקדש שונה מן המשכן ומן המקדש שבנה שלמה ואף מבית המקדש השני. בשיעור ננסה להבין כיצד ניתן להבין את ההבדלים הללו, ומה משמעותם
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
נבואות הגאולה ביחזקאל
יחזקאל ל"ו-ל"ט
תיאורי הגאולה בספר יחזקאל דומים במובנים רבים לתיאורי הגאולה אצל נביאים אחרים. אולם, יחזקאל מתאר גאולה אשר באה ללא תשובה של עם ישראל. במקרה כזה, הגאולה איננה אידיאלית ואיננה משמחת. היא קשה וכואבת, ביד חזקה ובחמה שפוכה, במלחמה ובהרס. אולם לבסוף ה' ידאג לטהר את העם ולברוא להם לב חדש, והם יזכו לשפע טוב. בכך יחזקאל נותן לעם תקווה, שבכל מקרה תגיע הגאולה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
תפקידו של יחזקאל לאחר החורבן
יחזקאל ל"ג
תפקידו של יחזקאל הוא ללוות את העם בגלות, ולהבהיר להם שיש להם תקווה, וה' לא עזב אותם. התפיסה הזו מודגשת על ידי האמירה הברורה שהגולים הם השארית ממנה יצמח עם ישראל מחדש, ועל ידי פתיחת פיו של הנביא לאחר החורבן, כביטוי לכך שדווקא עכשיו ישנה תקווה, ישנו אופק חדש שאליו העם יכול לצעוד בליווי הנביא.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
נבואות על הגויים בספר יחזקאל
יחזקאל כ"ה - ל"ב
נבואות יחזקאל על הגויים עוסקות בעמים השכנים לישראל: עמון, מואב, אדום, פלשתים, צור ומצרים. המסר העיקרי החוזר בכל הנבואות הללו באופן מודגש וברור הוא "וידעו כי אני ה'".
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות