top of page
מלכי יהודה האחרונים
דברי הימים ב ל"ג-ל"ו
בשיעור זה נעסוק בקצרה במלכי יהודה האחרונים, ממנשה עד צדקיהו. נראה כי מעשיהם דרדרו את העם עד כדי חורבן ירושלים והמקדש, ויציאה לגלות בבל. אפילו הנסיון של יאשיהו לתיקון לא הצליח להחזיק מעמד. הספר מסתיים עם חורבן אך גם עם תקווה לעתיד: הצהרת כורש שאפשרה לעם ישראל לשוב לארצו, ולבנות את המקדש.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
אחז וחזקיהו - פרשנות פוליטית ורוחנית
דברי הימים ב כ"ח-ל"ב
אחד האתגרים הגדולים של אנשי האמונה, הוא לזהות את ההשפעה של מעשיהם הדתיים על ההתרחשות במציאות. בשיעור זה נעיין בהתייחסות של אחז וחזקיהו לאירועים המתרחשים בימיהם, ובאופן בו הם ניסו להשפיע עליהם לאור תפיסתם הדתית.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
ממהפכת יהוידע עד מלכות יותם
דברי הימים ב כ"ג-כ"ז
מהפכת יהוידע מחזירה את ממלכת יהודה לאיזון הנכון, לאחר מלכות עתליה: השבת מלכות בית דוד ועבודת ה' במקדש. המלכים הבאים - יואש, אמציה ועוזיהו - עושים הישר בעיני ה', למרות שכל אחד מהם גם עושה כמה טעויות. יותם הוא המלך המושלם, שאין עליו ביקורת בכתובים. נכיר את ארבעת המלכים בתקופה זו, את מעשיהם הטובים וגם את טעויותיהם, ונעסוק ביחס שבין בית דוד למקדש, וביחס שבין המצב הרוחני של המלך למצב המדיני.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
מלכות יהושפט
'דברי הימים ב י"ז-כ
יהושפט היה מלך צדיק וישר הדורש בה' ודואג למצבה הרוחני של ממלכת יהודה. בשיעור נבחן שלושה תחומים בהם יהושפט מתמודד: השקעה בבטחון לעומת השקעה בתיקון הרוחני ובמערכת המשפט; שמיעה בקול הנביא; הברית עם בית אחאב והשלכותיה
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
מלכות אסא
דברי הימים ב י"ג-י"ז
אסא היה אחד המלכים הגדולים והחשובים בממלכת יהודה, הן מבחינה דתית והן מבחינה מדינית ובטחונית. בשיעור נכיר לעומק את האירועים המתרחשים בעת מלכותו, המתוארים בהרחבה בדברי הימים, ואת דמותו המצטיירת מתוכם. נראה כי בימיו היה סיכוי לאיחוד מחדש של ממלכת ישראל ויהודה, וכיצד התפספס הסיכוי.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
בין בית דוד לירבעם
דברי הימים ב י'-י"ג
ספר דברי הימים מתמקד במלכי בית דוד, ובמקומו המשמעותי של המקדש במלכותם. בשיעור זה נראה כיצד מתאר דברי הימים את פילוג הממלכה ואת היחסים בין בית דוד לירבעם בן נבט, ומה המסר שהוא מדגיש בסיפורים אלה לגבי מלכות בית דוד.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
ייעודו של המקדש
דברי הימים ב ג'-ז'
נעיין בתיאור בניית בית המקדש הראשון בדברי הימים בהשוואה לתיאור במלכים, ומתוך כך נמצא את הייעודים השונים של בית המקדש, ונעמוד על משמעותם ועל היחס ביניהם.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
בחירת שלמה
דברי הימים א כ"ח; דברי הימים ב א'-ב'
כיצד נבחר שלמה מכל בני דוד למלוך תחתיו ולבנות את המקדש? האם בחירתו נובעת רק מהיותו ממשיך של דוד או מקשר עצמאי ייחודי בינו לבין ה'? מהו היחס בין ההכנות של דוד לבניית המקדש לבין הבנייה בפועל ע"י שלמה? מהו הפן הייחודי שמביא שלמה לבניית המקדש?
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
הכנות דוד לבניית המקדש
דברי הימים א כ"א-כ"ט
ספר דברי הימים מעמיד במרכז מלכותו של דוד את ההכנות הרבות שעשה למען בניית המקדש. נעיין בפעולותיו הרבות של דוד למען המקדש, וננסה להבין את משמעות הדבר.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
התנאים להקמת המקדש
דברי הימים א י"ז
עם התבססות מלכות דוד, הוא מרגיש צורך למצוא מקום קבוע לשכינה, ולבנות את בית המקדש. מדוע יש צורך בבניית מקום קבוע לשכינה? ומהם התנאים המאפשרים את בניית המקדש?
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
העלאת הארון לירושלים
דברי הימים א י"ג; ט"ו-ט"ז
העלאת ארון ה' לירושלים תופסת מקום חשוב במלכותו של דוד, כחלק ממהלך גדול יותר של מציאת מקום קבע לשכינת ה' בירושלים, עיר בירת מלכותו של דוד. בכך מציב דוד את עבודת ה' במרכז מלכותו. ארון ה' היה מונח בקרן זוית מאז ימי שמואל, מכיוון שהעם לא הצליח להתמודד עם ההתייחסות המורכבת אליו. האתגר העומד לפני דוד הוא כיצד מתקרבים אל הארון ומשיבים אותו למרכז עבודת ה', ויחד עם זאת נזהרים בקדושתו וביחס בינו לבין המלכות.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
רשימות היחס כמבוא לדברי הימים
דברי הימים א, א'-ט'
רשימות היחס בפתיחת ספר דברי הימים מתמקדות בייחוסם של שבטי יהודה, לוי ובנימין. נראה כי הכתוב מתאר דחייה של חלק מהמשפחות ובחירה במשפחות מסויימות, תוך התמקדות בקשר בין המשפחות הנבחרות לבין בית דוד והמקדש.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
מנהיגות עזרא ונחמיה - תיקון רוחני וזהות יהודית
נחמיה י'; י"ג;
אחת ההתמודדויות הקשות בתקופת שיבת ציון היתה בנושא הזהות היהודית של ההתיישבות המתחדשת בירושלים. עזרא ונחמיה פועלים באופן עקבי ונחרץ ללימוד התורה ולחיזוק קיום המצוות ומעמד המקדש. במקביל לכך הם מרחיקים את היהודים מעמי הארץ ומתרבותם הזרה. לשם כך הם מונעים השתתפות של עמי הארץ בבניית המקדש ופועלים באופן נחרץ כנגד נישואי התערובת. ההיבדלות מעמי הארץ הייתה קשה ומסובכת, ויצרה חיכוכים ומאבקים בין היהודים לשכניהם עמי הארץ.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
מנהיגות נחמיה - תיקון חברתי
נחמיה ה'
כיצד מתמודד נחמיה עם בעית הפערים החברתיים הקשים? כיצד הוא מצליח להשיג שיתוף פעולה של אנשי המעמד הגבוה? מדוע הוא רואה חשיבות עליונה לטפל בבעיה החברתית, תוך כדי האתגרים הבטחוניים הקשים שעמדו לפתחו?
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
שיבת ציון - חזון מול מציאות
נחמיה א'-ד'; עזרא ח'; חגי א'-ב'
העם השב אל הארץ מגלות בבל, ציפה לגאולה גדולה ועוצמתית כחזון הנביאים, אולם המציאות אתה נאלצו להתמודד הייתה קשה מאד, האתגרים היו רבים, והתחושה הכוללת הייתה של קטנות, ולא של התרוממות רוח. בשיעור נכיר את האתגרים שעמדו בפני העם, את הציפיות והאכזבות, ואת דרכי ההתמודדות, ונראה כיצד כל זה רלוונטי לשיבת ציון של ימינו.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
שיבת ציון - גאולה רוחנית
עזרא א'-י'
ספר עזרא-נחמיה מתאר את האתגרים של תקופת שיבת ציון.
בשיעור נראה כי שיבת ציון בראשיתה עסקה בעיקר בעצמאות הרוחנית של היהודים:
החל מבניית המקדש וכלה עם פעולתו של עזרא הסופר לקיום חוקי התורה ביהודה.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פתיחה לשיר השירים
שיר השירים א'-ה'
בשיעור זה נכיר את מבנה שיר השירים ועיקרי תכניו. נכיר את הקווים הכלליים של סיפור האהבה בין הדוד לרעיה, ונעמוד על משמעותם ועל חשיבותם כחלק מספרי התנ"ך. נבחן את משמעותו של שיר השירים כמשל ליחסים בין ה' לישראל לאורך ההיסטוריה, מראשיתם דרך הקמת המקדש, הגלות ועד לתקווה לגאולה העתידית.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
מענה ה' ואחרית איוב
איוב ל"ח - מ"ב
מענה ה' לאיוב איננו נותן הסבר לייסוריו, ובכל זאת, בעקבות מענה ה' חל שינוי בתפיסתו של איוב ובעקבות זאת מצבו של איוב משתפר ואחריתו טובה. מהי התשובה שנתן ה' לאיוב? ומהו השינוי שחל בחייו של איוב בעקבות זאת?
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
מענות אליהוא
איוב ל"ב - ל"ז
כאשר הרעים חדלו מלענות לאיוב, ואיוב סיים את נאומיו האחרונים כ'מנצח', פורץ אל השקט קולו של אליהוא בן ברכאל ומבקש להציע תשובה אחרת, מורכבת יותר, לשאלות הקשות העומדות על הפרק. בשיעור זה נעיין לעומק בתשובותיו של אליהוא, ונראה כיצד הוא מתמודד עם טענותיו של איוב ואיזותשובה הוא מציע לשאלת הייסורים באופן עקרוני ובסיפורו של איוב בפרט.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
אמונתו של איוב כנקודת חוסן
איוב כ"ט - ל"א
בשיעור זה ננסה לחוש את כאבו הגדול של איוב על המהפך שחל בחייו, ויחד עם זאת נראה מהם נקודות החוסן של איוב המחזקות אותו בהתמודדות עם מצבו הקשה.
down-arrow (3).png
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
bottom of page