פסוקי דזמרא כסיום תהלים
תהלים קמ"ה - ק"נ
ספר תהלים מסתיים ברצף של מזמורי הלל לה', הנקראים "פסוקי דזמרא", ומשמשים אותנו בתפילת שחרית בכל יום. מה ייחודו ומשמעותו של כל מזמור? ומה משמעותם כסיום לספר תהלים?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פתיחה לספר משלי
משלי א'-ג'
ספר משלי הוא ספר "חכמה" - מכיל קבצים של נאומי הגות ופתגמי חכמה, המיוחסים לשלמה המלך, שהיה "החכם באדם", לפי המתואר בספר מלכים. מטרת דברי החכמה היא להדריך את האדם בדרך נכונה בחיים. מהי תפיסת העולם החינוכית המוצגת בספר משלי? כיצד מגיעים אל החכמה? ומה הקשר בין חכמה ליראת ה' ולהצלחה בחיים?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
הלל הגדול - כי לעולם חסדו
תהלים קל"ה - קל"ו
מזמורים קל"ה-קל"ו נקראים "הלל הגדול" . מה ייחודו של כל מזמור? מה הקשר ביניהם? ומה משמעות החיבור ביניהם? ומה הקשר ביניהם לבין חג הפסח וליל הסדר?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
בית דוד ובית ה'
תהלים קל"ב
מתי ניתן לבנות מקום קבוע לשכינת ה'? כיצד נבחר מקום המקדש? האם הבחירה בו היא אלקית או אנושית? מה טיב הקשר בין מלכות בית דוד לבין בניית המקדש? ומה משמעות הדבר לימינו?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
ירושלים הבנויה
תהלים ק"כ; תהלים קכ"ב
נפתח את השיעור בעיון בייחודם וייעודם של שירי המעלות, ומתוך כך נעמיק את הלימוד במזמור קכ"ב, העוסק בירושלים. נשאל את עצמנו מדוע המשורר שמח כל כך בהגעה לירושלים? מהי מהותה של העיר? וכיצד כל זה קשור לשיבה לירושלים במלחמת ששת הימים?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
להודות ולהלל - עיון במזמורי ההלל
תהלים קי"ג - קי"ח
מזמורים קי"ג - קי"ח מוכרים לנו מתפילת ההלל. מהי הנקודה העיקרית עליה אנו מהללים את ה' במזמורים אלה, ומהו התהליך המתרחש במהלך המזמורים? היכן וכיצד שותף הקהל באמירת ההלל? מה ההבדל בין הלל להודאה, ומה מקומו של כל אחד מהם בתפילת ההלל? ואיך כל זה קשור למועדים בהם נאמר ההלל?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
גדולת ה' ויראת ה'
תהלים קי"א-קי"ב
בשיעור נעיין במזמורים קי"א-קי"ב. נראה שכל אחד מהם עוסק בנושא נפרד, ויחד עם זאת יש קשרים רבים בין המזמורים, המובילים להבנת הקשר והרצף ביניהם: ההתבוננות בגדולת ה' מביאה ליראת ה' ולרצון של האדם להידמות לבוראו ולהיטיב עם הבריות.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
הודו לה' כי טוב
תהלים ק"ה - ק"ז
כיצד משפיעה ההודיה על חיינו? נעיין במזמורים ק"ה-ק"ז, הסוקרים את ההיסטוריה של עם ישראל מראשיתו עד ימינו, נכיר בחסדי ה' עמנו בכל דור, ובחשיבותה של ההודיה לה' על כל שלב.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
המחילה כחסד ה'
תהלים ק"ג
המחילה היא חסד ה' עם ברואיו המאפשר את המשך קיום האדם והעולם. בשיעור נעסוק בהיבטים השונים של המחילה ובמשמעותה, מתוך עיון במזמור ק"ג.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
מזמורי קבלת שבת
תהלים צ"ה - ק'
בשיעור זה נעסוק ביחידת המזמורים הנאמרת כמזמורי קבלת שבת. נראה מהו התהליך המתואר במזמורים אלה המוביל להמלכת ה' על העולם, וננסה להבין את הקשר המהותי בין המלכת ה' המתוארת במזמורים אלה לבין יום השבת.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
מזמור המנורה
תהלים ס"ז
מזמור ס"ז כתוב במבנה של מנורה, ומביע את רעיון ההכרה הלאומית בא-להים, יחד עם גילוי דרכו ומשפטו בארץ. המזמור עוסק בברכה הרוחנית ובברכה הגשמית שתבוא בעקבותיה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
כי תצא למלחמה
תהלים ס'-ס"א
פרקים ס' ס"א מתארים תחושות קשות של העם בזמן מלחמה. מהן נקודות החוסן של עם ישראל, אשר בעזרתן יצליח להתחזק ולהתמודד בשעות קשות אלה?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
תקופת נדודיו של דוד בראי מזמורי תהלים
תהלים נ"ב - נ"ח
קבוצת המזמורים בין נ"א ל-ס"ד מורכבת ברובה ממזמורים המשויכים לאירועים מחיי דוד, בעיקר מהתקופה בה ברח משאול. בשיעור נעסוק בתחושותיו של אדם הנרדף על ידי סביבתו על לא עול בכפיו ובמסקנות העולות מהחוויה הקשה הזו: הייאוש מבני האדם, מציאת הנחמה בקרבת אלקים, ואפשרות התיקון המוצעת במזמורים
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
שירת האדם
תהלים מ"ד-מ"ו
בשיעור נעיין בשלושה מזמורים, מ"ד -מ"ו, בהם באים לידי ביטוי רגשות ומחשבות של האדם, אפילו כאשר הם שונים מדברי הנביאים. ננסה לקשר את המזמורים לאירועים תנכיים ולהבין את רגשות האנשים באותה תקופה, ונחבר ביניהם לבין שירים בני זמננו ומשמעותם. נשאל את עצמנו, מה מקומה של שירה כזו בתנ"ך, ובעולם הדתי בכלל?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
התמודדות עם ייסורים
תהלים ו'; ל'; ל"ח
בשיעור זה נעסוק בשלושה מזמורי תהלים הנוגעים לחווית הייסורים הפרטית של האדם. מזמור ו' ומזמור ל"ח, העוסקים בהתמודדות הנפשית תוך כדי המצב הקשה, וכל אחד מהם מציג גישה שונה להתמודדות עם הייסורים; ומזמור ל' העוסק באדם שכבר יצא מן הייסורים, ולאור זאת מתבונן על חייו מפרספקטיבה חדשה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
קול ה' בכח קול ה' בהדר
תהלים כ"ט
מזמור כ"ט מתאר את קול ה' המתגלה בעולם. כיצד קול ה' משפיע על המציאות? מתי התגלות ה' היא הרסנית ומתי היא מיטיבה עם העולם? ומדוע מזמר זה מרכזי כל כך בעולם התפילה?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
' שבתי בבית ה
תהלים ט"ו; תהלים כ"ג-כ"ז
ברבים מפרקי תהלים מביע דוד השתוקקות לבית ה'. מה מקורה של השתוקקות זו? כיצד ניתן להגיע אליה? וכיצד השתוקקות זו יכולה להשפיע על חיי האדם גם מחוץ למקדש?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
התבוננות בבריאה ובתורה
תהלים י"ט
מה מרגיש המשורר המתבונן בפלאי הבריאה ובחוקיה? כיצד משפיעה התורה על נפש האדם? ומה הקשר בין השניים?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
בטחון בה' כבסיס לבטחון עצמי
תהלים ד'-ח'
במזמורים ד'-ז' המשורר מתמודד עם אנשים המערערים על מעשיו ואף על אישיותו. מתוך קריאת המזמורים הללו, מתברר שיש קשר עמוק בין הביטחון של האדם בה' ובאהבת ה' אליו, לבין הביטחון שלו בעצמו ובצדקת דרכו, ויכולתו להתמודד עם האתגרים העומדים לפניו, או עם אנשים אחרים המלעיזים עליו ומערערים את בטחונו. מה מוסיף מזמור ח' לתחושת הבטחון של האדם?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פתיחה לתהלים
תהלים א'-ג'
נעסוק בשלושת המזמורים הראשונים של ספר תהלים כפתיחה לספר כולו. ננסה להבין כיצד התקדשו מזמורים שנאמרו על ידי בני אדם והפכו לחלק מכתבי הקודש? וכיצד מזמורים אלה רלוונטיים לכל אדם בכל דור ואף לחיי האומה כולה?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות