top of page

למרות שנס חנוכה התרחש אחרי חתימת התנך - מוטיבים רבים בחג מופיעים במקומות שונים בתנך.

אתם מוזמנים ללמוד, להעמיק, להאזין לשיעורים, לצפות, לקרוא ולגלות את הסיפור של חנוכה עם תנך הרצוג.

למרות שנס חנוכה התרחש אחרי חתימת התנך - מוטיבים רבים בחג מופיעים במקומות שונים בתנך.

אתם מוזמנים ללמוד, להעמיק, להאזין לשיעורים, לצפות, לקרוא ולגלות את הסיפור של חנוכה עם תנך הרצוג.

bottom of page