top of page

שיעורי ימי עיון תשע"ז

לשיעורי תשע"ח

הרב ד"ר בני לאו

עולמו הכמוס של דוד

הרב אמנון בזק, הרב אליעזר קשתיאל

שיח בית המדרש על פרשנות התנ"ך בדורנו

צילום: שלומי שלמוני

הרב יהושע שפירא

דוד ובת שבע - עומק הפשט

הרב פרופ' יהודה ברנדס, הרב ד"ר בני לאו והרב יובל שרלו

למה מתגעגעים לימי דוד ושלמה?

הרב אמנון בזק

בין דוד למיכל

הרב יעקב מדן

שאול - כתב הגנה

הרב יעקב מדן, הרב חיים נבון
מדרשי חז"ל, ריאליה ופשוטו של מקרא

הרב אמנון בזק, אליכין בן נון וד"ר יוסי ברוכי

דמותו של אחאב

הרב פרופ' מאיר לוקשין

שד"ל כפרשן מקרא

הרב ד"ר יואל בן נון

"אני קהלת" - מקהלת קולות

הרב איתמר אלדר

הושע ואשת הזנונים

הרב ד"ר יואל בן נון ופרופ' יונתן גרוסמן

מה קרה או מה כתוב?

bottom of page