הקדמה לג'יקסו מרד אבשלום

סדרו את המשפטים לפי סדר הסיפור