טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע

גבריאל סלומון

התפרצותה הדרמטית של טכנולוגיית המיחשוב לעולמנו שינתה ללא הכר תחומים רבים בחיינו. תחום החינוך מדשדש מאחור. אף כי כל העוסקים בחינוך ערים לפוטנציאל הגלום בטכנולוגיה, אין מערכת החינוך מצליחה להיענות לאתגר זה ולנצלו ביעילות. הספר מנסה להתמודד עם גורמים למצב ולהציע חזון ודרכים יישומיות לשיפורו. בספר מתוארות סביבות לימוד חדשניות, המיישמות באופן חכם ומושכל טכנולוגיות תיקשוב ומידע ומעודדות למידה פעלתנית, חקרנית ושיתופית. סביבות אלו מושתתות על רציונל, המשלב היבטים פדגוגיים, פסיכולוגיים, חברתייים ופילוסופיים.