לימוד יומי כפתור.png
דפי קהילות לומדות
פתיחה לספר יחזקאל
יחזקאל א'-ג'
יחזקאל מלווה את העם בתקופה קשה, בראשיתה של גלות בבל. במהלך נבואותיו הוא רואה את עזיבת כבוד ה' את המקדש ואת ירושלים, ומבהיר שמשמעות הדבר היא שהחורבן יגיע בקרוב, ואין אפשרות למנוע אותו. משום כך, שליחותו של יחזקאל קשה ביותר וכמעט חסרת תקווה. הוא איננו מנסה להחזיר את העם בתשובה או למנוע חורבן, אלא רק להוכיח לעם כי נביא היה בתוכם, ובכך גם להראות שה' הוביל את כל המהלך של החורבן והגלות, וה' נמצא איתם בשעות הקשות, ואפילו בגלות.
נבואות ירמיהו לגויים בסיום ספר ירמיהו
ירמיהו מ"ו - נ"א
ספר ירמיהו מסתיים עם קובץ נבואות פורענות לגויים, שהפרקים האחרונים בו מתארים את מפלת בבל. הסיום עם נבואות אלה מבהיר את המהלך הגדול המתרחש בתקופת ירמיהו ולאורך כל ההיסטוריה, בו ה' שולט, פועל בצדק, משלם גמול לכל עם כפי הראוי לו, ולבסוף גואל את עם ישראל.
רצח גדליה והירידה למצרים
ירמיהו מ'-מ"ד
לשארית העם תחת פקידותו של גדליה היתה תקווה. ניתן היה לשקם בעזרתם את הארץ החרבה, ולבסס מחדש מלכות ישראלית. אולם, רצף של טעויות אנושיות המבוססות על עקשנות מחשבתית, מחבלות בסופו של דבר בסיכוייו של העם להשתרש מחדש בארץ. כך נרצח גדליה, והשארית יורדת למצרים ואובדת שם.
ירמיהו מול יהויקים וצדקיהו
ירמיהו ל"ו-ל"ט
שני מלכי יהודה האחרונים, יהויקים וצדקיהו, התמודדו כל אחד בדרכו עם המציאות הקשה לקראת החורבן, ועם נבואותיו הקשות של ירמיהו. יהויקים היה מלך חזק ותקיף, שהצליח להשליט את עמדותיו, וניסה להשתיק את ירמיהו ע"י רדיפתו. צדקיהו, בניגוד ליהויקים, האמין לדברי ירמיהו, וביקש את דבר ה' מפיו, אך לא היה מספיק חזק כדי להעביר את אמונתו זו לפסים מעשיים של מדיניות המנוהלת על פי דבר ה'.
התמודדות עם נבואות שקר
ירמיהו כ"ז - כ"ט
נביאי השקר הולכים ומתרבים בימי ירמיהו, כנראה מכיוון שבאותה עת ישנה התרחקות בין ה' לישראל, הסתר פנים, ולכן דבר ה' אינו מצוי בבהירות. ירמיהו נאלץ להתמודד מול נביאים אלה, אשר מטעים את העם בדבריהם, וגורמים להם להאמין שהכל יהיה בסדר. כיצד ירמיהו מתמודד עם תופעה זו? כיצד ניתן להבחין בין נבואות אמת לנבואות שקר?
נבואות הנחמה של ירמיהו
ירמיהו ל'-ל"ג
ירמיהו, העומד בירושלים רגע לפני החורבן, מצטווה לקבץ בספר אחד את נבואות הנחמה שניבא. כתיבת הנבואות על ספר, סייעה להעברת המסר בדבר תוקפן ואמינותן, כאשר בעקבות המצב מסביב קשה היה אפילו לנביא להאמין להן. במהלך נבואות הנחמה מתאר ירמיהו את הבניין כצומח מתוך החורבן, ומדגיש את הנצחיות של הקשר בין ה' לישראל, יחד עם ההתחדשות המצופה מתהליך החורבן שיאפשר בניה מחדש, בריאה וטובה יותר
נבואות ירמיהו למלכי בית דוד האחרונים
ירמיהו כ"א - כ"ג
בפרקים כ"א-כ"ג ירמיהו מבקר את מלכי בית דוד האחרונים, ומאשים אותם בחורבן המגיע לעם. על פי ירמיהו, הציפייה הא-להית מבית דוד היתה לכונן מלכות על יסודות של צדק ומשפט, שתתאים לעיר הצדק - ירושלים. בניו של יאשיהו לא עמדו בציפייה הזו, הביאו על העם חורבן, ועל עצמם גזר דין של גלות עולם מירושלים.
היש סיכוי לשינוי?
ירמיהו יח-יט
בשיעור נעסוק במשל בית היוצר (בפרק י"ח ) לעומת משל בקבוק החרס (בפרק י"ט). נראה כי שני המשלים האלה ממחישים את התהליך שעובר ירמיהו עם העם: בתחילה הוא קורא להם לתשובה ומבהיר שעוד יש סיכוי לשנות את הגזירה ולמנוע חורבן, אך בשלב מסויים הוא מבהיר שאין יותר סיכוי לשינוי, והחורבן בוא יבוא. מתי וכיצד מתרחש המהפך הזה?
חווית הנבואה של ירמיהו
ירמיהו יא- כ
ירמיהו מרבה לשתף בתחושותיו, בתפילותיו ובסבלו. בשיעור נעסוק בחוויותיו האישיות של ירמיהו כנביא, ונראה מהי משמעות שיבוצן של התחושות האישיות של ירמיהו בתוך נבואותיו.
היחס למקדש ולקרבנות
ירמיהו ז'
ירמיהו מוכיח את העם על התפיסה הדתית המעוותת הרואה את המקדש (וכן את הארון, המזבח, ועבודת הקרבנות) כבעל כח להגן על העם בכל מצב. בעקבות התפיסה הזו, החטאים והעיוותים המוסריים הלכו והתגברו, מפני שהעם לא ראה צורך לתקנם כל עוד יש מקדש שמכפר ומחפה על הכל. העם היה מקובע בתפיסה זו, עד שלא היה מסוגל עוד לשנות את צורת החשיבה. ולכן לא שמעו לנביא ואף טענו שהוא נביא שקר והתנכלו לו.
פתיחה לספר ירמיהו
ירמיהו א'-ה'
בשיעור נכיר בקצרה את מבנה הספר, הרקע ההיסטורי לתקופת פעילותו של ירמיהו, וייחוסו של ירמיהו. לאחר מכן נעמיק בעיון בפרקים הראשונים של הספר המתארים את מצבו הרוחני הקשה של העם על אף נסיונותיו של יאשיהו להחזירם בתשובה, וננסה להבין את הקושי הגדול לחולל מהפכה רוחנית.
סיום ספר ישעיהו
ישעיהו ס"ה-ס"ו
נעיין בשני הפרקים האחרונים של ספר ישעיהו ונראה כי הם משקפים נושאים מרכזיים בספר ישעיהו (גדולת ה'; השארית; ישועה; אוניברסליות; תוכחה; ועוד). מתוך עיון ברצף הנושאים ננסה לראות כיצד מסכמים פרקים אלה את המסר המרכזי של ספר ישעיהו.
תשובה וגאולה
ישעיהו נ"ח-נ"ט
בחלק האחרון של נבואות הנחמה, ישעיהו מבהיר כי הגאולה כרוכה בתיקון משמעותי של מעשי העם ושל התודעה שלהם. בשיעור נכיר שלוש דרכים של תשובה, ונראה כי אם העם לא יהיה מסוגל לשוב בתשובה בעצמו, ה' יפתח בצעד הראשון, יסיר את המחיצות ויאפשר לעם לשוב אליו בדעה צלולה, ובכך תתאפשר הגאולה אפילו מתוך המצב בחשוך ביותר
עבד ה'
ישעיהו נ"ב- נ"ג
בפרקים נ"ב-נ"ג הנביא מתאר את עבד ה' כסובל ומתייסר על לא עוול בכפו, אך לבסוף הוא זוכה לישועה. בשיעור נעיין בשאלת הייסורים וננסה לבחון מיהו עבד ה' ומה משמעות הנבואה לדורות.
נצחיות הקשר בין ישראל לה'
ישעיהו מ"ח-נ'
בשיעור נראה כי הנביא מדגיש לעם שהקשר שלהם עם ה' מהותי יותר מכל חטא, לא ינתק ולא ישכח לעולם, הן בשל שם ה' הנקרא עליהם, והן מכח הברית שכרתו עמו בסיני. מכח זה קורא הנביא לעם להבין כי מעשיהם בלבד הם המרחיקים אותם מה', וכאשר המציאות ההיסטורית נותנת להם הזדמנות לעלות לארץ, נדרש מהם לגלות אמונה בישועה, לפעול למענה ולשוב אל ה' ציונה.
הגאולה וההכרה בגדולת ה'
ישעיהו מ'-מ"ו
נבואות הנחמה נותנות פרספקטיבה רחבה על המהלך האלוקי הגדול של ההיסטוריה, כמוביל להכרה בה'. הבחירה בעם ישראל, וכל האירועים שיתרחשו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה, במיוחד לקראת הגאולה, יהוו עדות על קיומו של ה' וגדולתו. הנביא מתאר את בריאת העולם, את השינויים שה' עושה בטבע ובהיסטוריה ואף לועג לאלילים כחלק מהמהלך הגדול של הכרה בכוחו של ה'.
השתדלות חזקיהו מול האיום האשורי
ישעיהו ל"ו-ל"ט
חזקיהו המלך קבל לידיו ממלכה חוטאת ומושחתת בתקופה של תמורות משמעותיות במרחב הפוליטי. חזקיהו משתדל ככל יכולתו להיות המלך שיציל את העם מן הסכנה האורבת להם, ולשם כך פועל בכמה מישורים: מהפכה חברתית ודתית; תפילה ובטחון בכוחו של ה' להציל; ובמקביל לכך השתדלות מדינית - ביטחונית. במה יצליח חזקיהו ובמה יכשל? ומה חושב ישעיהו על מעשיו של חזקיהו?
מפלת אדום וגאולת ישראל
ישעיהו ל"ד-ל"ה
מפלת אדום, המתוארת בפרק ל"ד בצורה קשה ביותר, הינה סמל למאבק של ה' בכל העמים אשר פגעו בעם ישראל במהלך ההיסטוריה. לאחר מפלת העמים האלה, תוכל לצמוח גאולת עם ישראל, אשר מתוארת בפרק ל"ה בתמונות עליזות: פריחת המדבר; ריפוי מומים; קיבוץ גלויות בשמחה. בשיעור נראה מהי משמעות השינויים הללו, וכיצד הם מתגשמים בזמן הגאולה, בימינו.

ההישענות על מצרים
ישעיהו ל'-ל"א
בשיעור זה נלמד על הבעייתיות בהישענות על מצרים לעזרה. נראה כי יש בכך בעיה מהותית, ראשית - מצד היפוך הברית שנכרתה עם ישראל על ידי הוצאתם משם, ושנית - מצד העדפת הביטחון והישועה של כח צבאי ארצי על פני ישועת ה'. בנוסף לבעיות מהותיות אלו עומדת הטעות המעשית שבהסתמכות על המצרים, הידועים בחוסר הנאמנות שלהם לחוסים בצלם.

שירי ישועה
ישעיהו כ"ב; כ"ד-כ"ז
פרקים כ"ד-כ"ז מתארים את הפורענות הקשה אשר תבוא על הארץ ותקדם את העולם לקראת הגאולה. בין קטעי הנבואה משולבים קטעי שירה קצרים, המבטאים הודיה לה' והכרה בגדולתו. מהי התקופה עליה מדברות נבואות אלה? ומה משמעות השילוב בין קטעי הנבואה לקטעי השירה?