פתיחה לספר ירמיהו
ירמיהו א'-ה'
בשיעור נכיר בקצרה את מבנה הספר, הרקע ההיסטורי לתקופת פעילותו של ירמיהו, וייחוסו של ירמיהו. לאחר מכן נעמיק בעיון בפרקים הראשונים של הספר המתארים את מצבו הרוחני הקשה של העם על אף נסיונותיו של יאשיהו להחזירם בתשובה, וננסה להבין את הקושי הגדול לחולל מהפכה רוחנית.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
סיום ספר ישעיהו
ישעיהו ס"ה-ס"ו
נעיין בשני הפרקים האחרונים של ספר ישעיהו ונראה כי הם משקפים נושאים מרכזיים בספר ישעיהו (גדולת ה'; השארית; ישועה; אוניברסליות; תוכחה; ועוד). מתוך עיון ברצף הנושאים ננסה לראות כיצד מסכמים פרקים אלה את המסר המרכזי של ספר ישעיהו.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
תשובה וגאולה
ישעיהו נ"ח-נ"ט
בחלק האחרון של נבואות הנחמה, ישעיהו מבהיר כי הגאולה כרוכה בתיקון משמעותי של מעשי העם ושל התודעה שלהם. בשיעור נכיר שלוש דרכים של תשובה, ונראה כי אם העם לא יהיה מסוגל לשוב בתשובה בעצמו, ה' יפתח בצעד הראשון, יסיר את המחיצות ויאפשר לעם לשוב אליו בדעה צלולה, ובכך תתאפשר הגאולה אפילו מתוך המצב בחשוך ביותר
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
עבד ה'
ישעיהו נ"ב- נ"ג
בפרקים נ"ב-נ"ג הנביא מתאר את עבד ה' כסובל ומתייסר על לא עוול בכפו, אך לבסוף הוא זוכה לישועה. בשיעור נעיין בשאלת הייסורים וננסה לבחון מיהו עבד ה' ומה משמעות הנבואה לדורות.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
נצחיות הקשר בין ישראל לה'
ישעיהו מ"ח-נ'
בשיעור נראה כי הנביא מדגיש לעם שהקשר שלהם עם ה' מהותי יותר מכל חטא, לא ינתק ולא ישכח לעולם, הן בשל שם ה' הנקרא עליהם, והן מכח הברית שכרתו עמו בסיני. מכח זה קורא הנביא לעם להבין כי מעשיהם בלבד הם המרחיקים אותם מה', וכאשר המציאות ההיסטורית נותנת להם הזדמנות לעלות לארץ, נדרש מהם לגלות אמונה בישועה, לפעול למענה ולשוב אל ה' ציונה.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
הגאולה וההכרה בגדולת ה'
ישעיהו מ'-מ"ו
נבואות הנחמה נותנות פרספקטיבה רחבה על המהלך האלוקי הגדול של ההיסטוריה, כמוביל להכרה בה'. הבחירה בעם ישראל, וכל האירועים שיתרחשו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה, במיוחד לקראת הגאולה, יהוו עדות על קיומו של ה' וגדולתו. הנביא מתאר את בריאת העולם, את השינויים שה' עושה בטבע ובהיסטוריה ואף לועג לאלילים כחלק מהמהלך הגדול של הכרה בכוחו של ה'.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
השתדלות חזקיהו מול האיום האשורי
ישעיהו ל"ו-ל"ט
חזקיהו המלך קבל לידיו ממלכה חוטאת ומושחתת בתקופה של תמורות משמעותיות במרחב הפוליטי. חזקיהו משתדל ככל יכולתו להיות המלך שיציל את העם מן הסכנה האורבת להם, ולשם כך פועל בכמה מישורים: מהפכה חברתית ודתית; תפילה ובטחון בכוחו של ה' להציל; ובמקביל לכך השתדלות מדינית - ביטחונית. במה יצליח חזקיהו ובמה יכשל? ומה חושב ישעיהו על מעשיו של חזקיהו?
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
מפלת אדום וגאולת ישראל
ישעיהו ל"ד-ל"ה
מפלת אדום, המתוארת בפרק ל"ד בצורה קשה ביותר, הינה סמל למאבק של ה' בכל העמים אשר פגעו בעם ישראל במהלך ההיסטוריה. לאחר מפלת העמים האלה, תוכל לצמוח גאולת עם ישראל, אשר מתוארת בפרק ל"ה בתמונות עליזות: פריחת המדבר; ריפוי מומים; קיבוץ גלויות בשמחה. בשיעור נראה מהי משמעות השינויים הללו, וכיצד הם מתגשמים בזמן הגאולה, בימינו.

להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
ההישענות על מצרים
ישעיהו ל'-ל"א
בשיעור זה נלמד על הבעייתיות בהישענות על מצרים לעזרה. נראה כי יש בכך בעיה מהותית, ראשית - מצד היפוך הברית שנכרתה עם ישראל על ידי הוצאתם משם, ושנית - מצד העדפת הביטחון והישועה של כח צבאי ארצי על פני ישועת ה'. בנוסף לבעיות מהותיות אלו עומדת הטעות המעשית שבהסתמכות על המצרים, הידועים בחוסר הנאמנות שלהם לחוסים בצלם.

להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
שירי ישועה
ישעיהו כ"ב; כ"ד-כ"ז
פרקים כ"ד-כ"ז מתארים את הפורענות הקשה אשר תבוא על הארץ ותקדם את העולם לקראת הגאולה. בין קטעי הנבואה משולבים קטעי שירה קצרים, המבטאים הודיה לה' והכרה בגדולתו. מהי התקופה עליה מדברות נבואות אלה? ומה משמעות השילוב בין קטעי הנבואה לקטעי השירה?

להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
משאות הגויים בישעיהו
ישעיהו י"ג-כ"ג
יחידת המשאות של ישעיהו נוגעת בגורלם של עמים רבים - קרובים ורחוקים - לרובם מנבא ישעיהו חורבן ומפלה. נראה כי לכל משא מסרים מדויקים משלו הנוגעים לעם ולזמן עליהם הוא נאמר, אך מכלול המשאות נושא עקרונות משותפים אותם הדגיש ישעיהו גם בפרקיו הקודמים - התעצמות האימפריה האשורית ומסעות כיבושיה, שפלות האדם וגאוותו אל מול כחו של ה' השולט בכל, והדגשת הישועה הפלאית המובטחת לשארית יהודה וירושלים.

להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
משא בבל
ישעיהו י"ג-י"ד
בשיעור נעסוק במשא בבל, בו מנבא ישעיהו על השפלת גאוותם של שליטי המעצמות הרודניים ביום ה'. הגאווה מביאה את האדם לפגיעה באנשים אחרים, לחוסר מוסריות, ולריחוק מה'. ביום ה', ביום בו תתגלה מלכות ה' על העולם, לא יהיה עוד מקום לגאוותו של האדם.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
נבואת ישעיהו על עליית אשור ומפלתה
ישעיהו ז' - י'
לאחר שנים של תבוסות ומלחמות מסביב, ממלכת יהודה עומדת מול איום מידי של השתלטות מצד שכנותיה - ארם וישראל - בניסיון לצרף אותה לקואליציה כנגד אשור המתעצמת. אחז פונה לאשור לעזרה, ובכך מביא על ישראל את הכיבוש האשורי. אל מול האיום עומד ישעיהו ומנסה להוביל את העם בדרך חדשה ומאתגרת - בטחון ואמונה בה' על פני בריתות פוליטיות עם עמים שונים. ישעיהו חוזר ומבטיח לעם שאם רק יאמינו וישבו בשקט אל מול האיומים, יראו בישועת ה' ויזכו לגאולת השארית.

להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
פתיחה לישעיהו
'ישעיהו א'; ו
בשיעור נסקור את מבנה הספר ורעיונותיו המרכזיים ונעיין בפרק ו' - נראה שזו אינה בהכרח הנבואה הראשונה אך היא מיוחדת בגלל שישעיהו רואה את כבוד ה'. הנבואה נאמרה בשעה קשה לישראל כשמתברר שהצלחת עוזיהו גרמה למכשול רוחני: גאווה וחוסר הכרה בגדלות ה'. בעקבות זאת יש זעזוע בעולמות העליונים שיש לו השלכות בעולם התחתון: רעידת אדמה, הצטרעות עוזיהו, ובהמשך גם חורבן. למרות זאת, ישעיהו מנבא על התקווה – השארית שממנה יצמח העם מחדש.

להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
חורבן ממלכת יהודה
מלכים ב כ' - כ"ה
סקירה של התקופה הקודמת לחורבן מביאה להבנה כי עוד מימי אחז, החלו פולחנים זרים להיכנס אל תוך ממלכת יהודה בהשפעת שלטונה של אשור, ובאופן המשמעותי ביותר בימי מנשה. חטאים אלו, בנוסף לדם הנקי ששופכים מנשה ויהויקים, חותמים את גורלה של ירושלים לחורבן, כך שאפילו ניסיונותיהם של חזקיהו ויאשיהו להחזיר את הגלגל לאחור ולתקן את מעשיהם לא מועילים.

להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
ממלכת ישראל וסיפורי הנביאים
מלכים ב י"ג-י"ד
ממלכת ישראל מתוארת בהרחבה בספר מלכים, ומתאפיינת בשלושה דברים: א. חילופי שלטון תכופים; ב. ניתוק מעבודת ה' במקדש; ג. פעילות אינטנסיבית של נביאים. הקשר בין ה' לממלכת ישראל לא נותק, והוא התבצע בעזרת הנביאים הרבים שקמו לישראל. ספר מלכים מתאר ברובו כיצד נשמר הקשר בין עם ישראל לה': בממלכת יהודה - ע"י המקדש, ובממלכת ישראל - ע"י הנביאים. בשל כך, נותרו סיפורים רבים על ממלכת ישראל, המתארים את פעולת הנביאים ואת הקשר ביניהם לבין המלכים.

להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
מהפכת יהוא
מלכים ב ט'-י'
דמותו של יהוא ומעשיו מציגים בעינינו קונפליקט, בין אהדה לקנאותו לדבר ה' והכרתת הבעל, לבין רתיעה מהאופן האכזרי בו הוא מבצע את ההפיכה והתוצאות אליהם הוא מגיע. בחינה של הצדדים השונים באישיותו ובמעשיו אל מול היחס שהוא ושושלתו מקבלים מה' מציגים סיפור אנושי מורכב המשלב בין היותו ראש למלכי ישראל הפועל בשם ה' ומחזיק את השושלת המרכזית, לבין הכישלון בהצלתה של הממלכה מן הכיליון המתרגש עליה כמה עשרות שנים לאחר מכן.

להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
מעשי אלישע
מלכים ב ב'-ו'
בשיעור נברר את היחס בין דמותו של אליהו לדמותו של אלישע. אלישע נמשח לתפקידו כממשיכו של אליהו, ובכמה מפעולותיו ניכר באופן ברור שהוא ממשיכו. יחד עם זאת, דרכו של אלישע שונה מאד מדרכו של אליהו. אלישע זמין לעם, שוכן בתוכם, מסייע בהתגברות על מצוקותיהם, ופועל בשיתוף פעולה עם המלכים ובני הנביאים. ניתן להבין את פעילותו של אלישע כתיקון לדרכו של אליהו, או כהתאמה לתקופה השונה בה כל אחד מהם פועל.

להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
מלכות אחאב
מלכים א ט"ז; כ'-כ"ב
דמותו של אחאב מורכבת - משלבת הנהגה שקולה, אהבת העם והארץ, עם עבודה זרה וניתוק מדבר ה' ונביאיו. התעסקותו הפוליטית של אחאב בצרכי העם תפשה את תשומת לבו יותר מאשר מחויבותו לה', והדבר מתבטא הן בחנינת בן הדד, והן בהתנהלותו בדבר איזבל ואליליה. עם זאת, יכולתו להכיר בטעות כאשר מדובר בתחומים הנוגעים יותר ללבו משקפת אופי חזק עם ענוה ויכולת וידוי וחרטה.

להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png
ההתמודדות הדתית של אליהו
מלכים א י"ז-י"ח
בעקבות נישואי אחאב עם איזבל, נכנסה עבודת הבעל לעם ישראל בצורה ממלכתית. אליהו מנסה להתמודד עם התופעה, ולהוכיח לעם ישראל במופתים שה' הוא האלקים. לשם כך הוא גוזר בצורת, שאמורה להוכיח שה' הוא השולט בגשמים ולא הבעל, ולאחר מכן אף מתעמת חזיתית מול נביאי הבעל, ובעזרת ירידת אש מן השמים מוכיח לעם שה' הוא האלקים. אך למרות הכל, העם ממשיך להחזיק באמונתו באלילים, ואליהו מתייאש משליחותו.
להורדת
דף הנחייה
down-arrow (3).png
להורדת
דף מקורות
down-arrow (3).png